Urban arts talent 2018-2020: Over deze subsidie

Deze regeling is gesloten en er kan dus helaas niet meer aangevraagd worden.
--

Met de subsidieregeling Urban Arts Talent 2018-2020 wil het Fonds ontwikkelingstrajecten van urban arts talenten stimuleren en ondersteunen. Het talent kan zich zo als maker ontwikkelen, door onder begeleiding van professionals één of meerdere eindproducten te realiseren. In de regeling staat het talent centraal. Het Fonds wil urban arts talenten de mogelijkheid bieden om met goede begeleiding een stap verder te komen.

De route die talenten in de urban arts afleggen op weg naar professionaliteit zijn vaak lang en informeel. In 2015 en 2016 steunde het Fonds urban arts talenten met een speciale beleidsregel. Vanaf 2017 zet het Fonds deze steun voort in de vorm van een nieuwe regeling. Voor deze regeling heeft het Fonds zich o.a. laten inspireren door de evaluatie van de beleidsregel, de verantwoordingen van de afgeronde talenttrajecten, diverse bijeenkomsten met talenten en begeleiders, een ronde tafel gesprek met sleutelfiguren uit de urban sector en een inventarisatie van recente en relevante ontwikkelingen. Hieruit bleek bijvoorbeeld dat urban arts steeds meer multidisciplinair bezig zijn en dat de harde grens tussen professional en amateur niet past bij deze talenten.

Aanvraagrondes en bedragen
De deadline is ondertussen verstreken, dus er kan niet meer worden aangevraagd voor deze regeling.

• De subsidie bedroeg minimaal € 10.000,- en maximaal € 25.000,- per project.
• De subsidie mocht 100% van de totale voor subsidie in aanmerking komende projectkosten bedragen.
• Maximaal 10% van de subsidie mocht worden ingezet voor materiele investeringen die nodig zijn voor het project.

 

Download hier de volledige subsidieregeling

Bekijk vast het voorbeeldaanvraagformulier en de Voorbeeldmodelbegroting om je aanvraag voor te bereiden.


Beschikbare budget

In augustus 2019 werd bekend dat het oorspronkelijke budget voor de regeling Urban Arts Talent werd verhoogd. Het uiteindelijke budget is vastgesteld op € 1.575.710.

Meer lezen

Wie en waarvoor?

Wie kon een aanvraag indienen?
De subsidie moest worden aangevraagd door een culturele instelling zonder winstoogmerk met expertise op het gebied van urban arts of talentontwikkeling. De instelling zet zich in voor actieve cultuurparticipatie en faciliteert het talent bij hun ontwikkeltraject. De instelling was dus de formele aanvrager, maar het talent maakte de aanvraag. Dit betekent dat de talenten zelf op zoek moest gaan naar een culturele instelling die hen tijdens het ontwikkeltraject faciliteert. Dit zorgt voor meer eigenaarschap bij de talenten, wat ook kan helpen bij de ontwikkeling van ondernemerschap.

Waarvoor kon ik subsidie aanvragen?
Je kon subsidie aanvragen voor een ontwikkelingstraject waarin een urban arts talent zich ontwikkelt door onder begeleiding van professionals aan hun makerschap te werken. Aangezien het om een ontwikkelingstraject draait, dienden de activiteiten waarvoor werd aangevraagd aantoonbaar voort te bouwen op een eerder ingezette ontwikkeling van het talent. Alleen nieuwe activiteiten kwamen dus in aanmerking voor subsidie.

Scouts
Het Fonds gebruikte voor een deel scouts voor het aandragen van talenten. Daarmee hoopten we ook talenten te bereiken die niet al aangesloten zijn bij een culturele instelling die het Fonds al kent. De scouts konden talenten voordragen die volgens hen passen bij de regeling en een kans verdienen op een begeleid traject.

Meer lezen

Voorwaarden: waar moet een aanvraag aan voldoen?

Begroting
• Alleen kosten die direct aan het project gerelateerd zijn komen voor subsidie in aanmerking.
• De post onvoorzien op de begroting mag niet meer dan 7% van de totale kosten zijn.
• Maximaal 10% van de subsidie mag worden ingezet voor materiële investeringen.


De ontvanger van de subsidie is verplicht mee te werken aan kennisdeling van de activiteiten en deel te nemen aan intervisiebijeenkomsten.

Pitch
De talenten mochten als onderdeel van de aanvraag een pitch geven, waarin de talenten zichzelf presenteren aan een commissie om zo hun traject mondeling toe te lichten.

Meer lezen

Criteria: waar wordt een aanvraag op beoordeeld?

Aanvragen werden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

• Inhoudelijke en organisatorische kwaliteit van het ontwikkeltraject in relatie tot het doel van de regeling;
• Samenwerking met partners en begeleiders;
• Beoogde effect van het ontwikkeltraject.

Een toelichting op deze criteria vind je terug in de subsidieregeling .
Om voor subsidie in aanmerking te komen moet je aanvraag op alle criteria als voldoende zijn beoordeeld.

Meer lezen

Hoe werkt het?

Voorbereiding
• Lees alle informatie goed door. Ook de volledige subsidieregeling.
• Heb je nog vragen of behoefte aan advies? Neem gerust contact met ons op via 030 233 60 30.

Een volledige subsidieaanvraag bestond uit:

• ingevuld aanvraagformulier
• begroting (Download hier een modelbegroting)
• projectplan (max 5000 woorden)
• Digitale ondertekening

Download hier het voorbeeldformulier om je aanvraag voor te bereiden.


Binnen 13 weken na indienen hoor je of de aanvraag gehonoreerd is.

Meer lezen
Urban arts talent 2018-2020
Meest gelezen