Aanleiding

De regeling sluit aan bij de opdracht van de minister aan het Fonds, zoals vastgelegd in de brief van de minister aan de Tweede Kamer van 20 september 2016. In de brief gaat zij in op de extra € 10 miljoen die zij voor de basisinfrastructuur en de fondsen jaarlijks in de periode 2017-2020 beschikbaar stelt. Hiervan is een deel beschikbaar gesteld via het Fonds voor Cultuurparticipatie. De fondsen krijgen meer mogelijkheden om festivals te subsidiëren, waarbij bepaald is dat het moet gaan om festivals in de regio. De minister kiest voor de investering in festivals, omdat deze bijdragen aan zowel talentontwikkeling, het aantrekken van nieuw en divers publiek als aan regionale spreiding van cultuur.

In haar opdracht richting het Fonds verwijst de minister naar de regeling meerjarige activiteitensubsidies 2017-2020 Talent en Festivals van het Fonds. In het verlengde hiervan en van onze eigen focus op actieve cultuurparticipatie kiezen we ervoor met deze regeling een impuls te geven aan talentontwikkeling waarbij cultuurmakers naast begeleiding en coaching presentatiemogelijkheden geboden worden, bijvoorbeeld in de vorm van een festival. Hierbij gaat het om talenten die in hun vrije tijd deelnemen aan culturele activiteiten.

Meest gelezen