Info voor deelnemende instellingen

Communicatiehandreiking

Instellingen zoals die van jou zorgen ervoor dat steeds meer mensen actief aan cultuur gaan deelnemen. Het Fonds zet alle activiteiten daarom graag in de spotlights. In deze communicatiehandreiking lees je hoe we elkaar kunnen helpen om het belang van cultuurparticipatie zo goed mogelijk onder de aandacht te brengen. Daarnaast zijn er een aantal communicatieve verplichtingen die bij de subsidie horen die we in deze handreiking nogmaals onder de aandacht brengen.

Communicatiehandreiking Talent en festivals

Verantwoording

Instellingen die subsidie ontvangen binnen de regeling Talent en Festivals moeten jaarlijks verantwoording afleggen aan het Fonds voor Cultuurparticipatie. 

Het handboek verantwoording geeft handvatten voor het opstellen en indienen van de jaarlijkse verantwoording en bevat voorschriften voor de inrichting van deze verantwoording en voor de accountantscontrole. Voor meer informatie over dit handboek kun je contact opnemen met je contactpersoon van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Wij raden aan om bij de start van je activiteiten dit handboek goed door te nemen en af te stemmen met je accountant.

 

Handboek verantwoording Talent en Festivals 2017-2020

Addendum Handboek Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds voor Cultuurparticipatie.pdf

 

 

Meest gelezen