Talent en festivals 2017-2020: Over deze subsidie

In de regeling Talent en Festivals ondersteunt het Fonds 29 instellingen voor vier jaar. Hiermee investeert het Fonds 15 miljoen euro in de begeleiding van jonge talentvolle amateurkunstenaars en de organisatie van amateurkunstfestivals en erfgoedmanifestaties. De instellingen zijn actief in het hele land. De spreiding van deelnemers en bezoekers aan de activiteiten is daarmee groot.

Jan Jaap Knol, directeur Fonds voor Cultuurparticipatie, is blij met de diversiteit binnen de gehonoreerde instellingen: “De sterke positie die de urban sector in Nederland heeft ingenomen is goed terug te zien in de instellingen die de komende vier jaar ondersteuning krijgen. De mogelijkheid om ook meerjarige subsidies te verstrekken voor erfgoedmanifestaties is nieuw en een terechte waardering voor een belangrijke en bloeiende sector binnen het culturele veld.

Het Fonds voor Cultuurparticipatie gelooft in de kracht van mensen die cultuur maken. Deze kracht drijft jonge creatieve talenten in het zoeken naar routes om zich verder te ontwikkelen. Door op hoog niveau samen te werken met andere talenten of zich aan andere te meten groeien zij in hun talent. Tijdens amateurkunstfestivals en erfgoedmanifestaties wordt de kracht van de diversiteit aan mensen die cultuur maken zichtbaar. Waar mensen samenkomen om cultuur te maken ontstaan blijvende verbindingen. Samen kennis uitwisselen en verdieping zoeken draagt bij aan de vernieuwing van de cultuurbeoefening. Het grote bereik van landelijke erfgoedmanifestaties brengt het belang en de kracht van het erfgoeddomein op een laagdrempelige manier onder de aandacht bij een breed publiek.

 

 

Meer lezen

Regeling en procedure

 

In 2016 zijn de meerjarige subsidies in het kader van Talent en Festivals verdeeld. De procedure is terug te vinden in de PDF van de regeling en in onderstaande infographic. 

Talent en festivals meerjarige regeling 2017-2020

Besluit wijziging subsidiefplafonds Talent en Festivals 18 juli 2016.pdf

 

 

 

Meer lezen
Talent en festivals 2017-2020
Meest gelezen