Talent & Festivals: Over deze subsidie

Met deze vierjarige subsidie krijg jij als culturele instelling de kans om niet alleen te investeren in je activiteiten, maar ook in de je organisatie zelf. Dit is dan ook de enige subsidieregeling van het Fonds die gericht is op reguliere activiteiten binnen cultuurparticipatie. Om voor meerjarige subsidie in aanmerking te komen, ben je een wat meer gevestigde instelling op het gebied van talentontwikkeling of een kunstfestival of erfgoedmanifestatie met enige staat van dienst.

Gezien de complexiteit en schaal van deze regeling, is het als aanvrager belangrijk om de juridische regeling goed door te nemen. Deze is terug te vinden onder het kopje 'regeling'. De informatie die hier volgt geeft een algemeen overkoepelend beeld van de regeling. De details en nuances vind je in de regeling terug, neem deze dan ook vooral goed door.

Deze subsidieregeling bestaat uit drie onderdelen:

 • Talentontwikkeling: voor een eigentijds talentontwikkelingsprogramma binnen actieve cultuurparticipatie
 • Kunstfestivals: voor een in Nederland georganiseerd (inter)nationaal kunstfestival, gericht op kunstbeoefening in de vrije tijd
 • Erfgoedmanifestaties: voor een in Nederland georganiseerde landelijke erfgoedmanifestatie

 

Je kan als aanvrager maar bij één van deze onderdelen aanvragen. Het is dus belangrijk dat je goed afweegt waar het zwaartepunt van je organisatie ligt.

 

Meer lezen

Wie kan aanvragen?

Je kunt bij deze regeling alleen aanvragen als culturele instelling met rechtspersoonlijkheid, zonder winstoogmerk. Daarbij zijn er bepaalde eisen per onderdeel.

Talentontwikkelaars
Om binnen talentontwikkeling aan te kunnen vragen, is het organiseren van activiteiten op het gebied van talentontwikkeling in de actieve cultuurparticipatie een kernactiviteit van je organisatie. Daarnaast ben je minimaal drie jaar als zodanig actief. Ook moet je aan kunnen tonen dat je activiteiten in de jaren 2017, 2018 en 2019 in elk jaar deelnemers heeft getrokken uit ten minste drie provincies.

Kunstfestivals
Om binnen kunstfestivals aan te kunnen vragen, is het organiseren van het kunstfestival een kernactiviteit van je organisatie. Daarnaast moet je aan kunnen tonen dat je minimaal drie eerdere edities van het betreffende kunstfestival hebt georganiseerd.

Erfgoedmanifestaties
Om binnen erfgoedmanifestaties aan te vragen, is het organiseren van activiteiten binnen het erfgoeddomein waarop de erfgoedmanifestatie gericht is, een kernactiviteit van je organisatie en ben je minimaal drie jaar als zodanig actief. Daarnaast moet je aan kunnen tonen dat je minimaal drie eerdere edities van de betreffende erfgoedmanifestatie hebt georganiseerd.

Meer lezen

Waar let het Fonds op?

Aangezien deze regeling een meerjarige instellingssubsidie betreft, verwachten we als Fonds een zekere mate van schaal, professionaliteit en organisatiekracht van de aanvragers. Bij alle drie de onderdelen kijken we naar:

 • De artistiek-inhoudelijke kwaliteit
 • Bedrijfsvoering en ondernemerschap
 • Pluriformiteit


In de toelichting van de juridische regeling worden deze criteria verder uitgelegd. Per onderdeel letten we hiernaast nog op verschillende dingen.

Talentontwikkeling
Je vraagt aan voor een eigentijds talentontwikkelingsprogramma binnen de actieve cultuurparticipatie dat, vanwege de hoge kwaliteit en het landelijke belang ervan, divers jong talent aantrekt (8 t/m 24 jaar). Denk hierbij aan activiteiten zoals coaching, trainingstrajecten, begeleiding in labs, werkplaatsen of productiegroepen, en concoursen of wedstrijden. Het programma draagt bij aan de ontwikkeling van dit jonge talent en begeleidt ze richting het kunstvakonderwijs, het werkveld of een alternatieve vervolgroute. We letten bij talentontwikkelingsprogramma’s ook op geografische spreiding van de deelnemers.

Kunstfestivals
Je vraagt aan voor het organiseren van minimaal één en maximaal vier edities van een in Nederland georganiseerde (inter)nationaal kunstfestival, gericht op de kunstbeoefening in de vrije tijd. Het gaat hierbij niet om publieksfestivals, maar om festivals waarin uitwisseling en kennisdeling centraal staan. Het zijn dus festivals waarop cultuurmakers, kunstprofessionals en bezoekers samenkomen voor activiteiten als masterclasses, lezingen, seminars, workshops en netwerkbijeenkomsten. Dit soort festivals dragen zo bij aan de ontwikkeling, vernieuwing en deskundigheid in de sector. We letten bij kunstfestivals ook op het bereik en het belang van het festival.

Erfgoedmanifestaties
Je vraagt aan voor het organiseren van minimaal één en maximaal vier edities van een in Nederland georganiseerde erfgoedmanifestatie. De manifestatie brengt het belang van het erfgoeddomein op landelijke schaal onder de aandacht. Denk hierbij aan activiteiten gericht op presentatie, publieksparticipatie, kennisontwikkeling en deskundigheidsbevordering, gericht op een breed publiek, bestaande uit leken en liefhebbers. Ook bij erfgoedmanifestaties letten we op het bereik en het belang van de manifestatie.

Budgetten en aanvraagbedragen

Talentontwikkeling

Kunstfestivals

Erfgoedmanifestaties

€ 3.000.000 per jaar

€ 800.000 per jaar

€ 425.000 per jaar

€ 50.000 - € 500.000 p/jaar

€ 50.000 - € 250.000 p/jaar

€ 25.000 - € 125.000 p/jaar

 

Meer lezen

Praktische voorwaarden

 • De aanvragen worden in een tenderconstructie behandeld: alle volledige aanvragen worden beoordeeld door een commissie en vervolgens gerangschikt, waarna de aanvragen van boven naar beneden worden gehonoreerd, tot het budget bereikt is.
 • Uiterste indienmoment is maandag 2 maart 2020 om 13:00 uur. Alleen volledige aanvragen die dan binnen zijn, worden in behandeling genomen.
 • Alle aanvragen worden beoordeeld door een onafhankelijke externe adviescommissie. Er is per onderdeel een eigen commissie.
 • De subsidie loopt 4 jaar, van januari 2021 - december 2024.
 • De subsidie die je van het Fonds ontvangt, mag maximaal 50% van je totale ingediende begroting dekken.
 • Je mag tegelijk een aanvraag indienen bij het ministerie van OCW, om in de Basis Infrastructuur (BIS) te komen. Als je aanvraag daar gehonoreerd wordt, stopt je procedure bij het Fonds automatisch. Je mag niet voor dezelfde activiteiten subsidie krijgen van een van de andere Rijkscultuurfondsen.
Meer lezen
Talent & Festivals
Meest gelezen