Muziek met kwaliteit! Haarlem

Hogeschool InHolland Haarlem

Bijdrage Fonds voor Cultuurparticipatie € 82.740,-

Hogeschool InHolland Haarlem erkent dat de pabo-opleiding te weinig continuïteit biedt in het muziekonderwijs. Hierdoor beklijven de aangeleerde muzikale vaardigheden bij de pabostudenten onvoldoende.

Dit project heeft als doel de handelingsbekwaamheid van alle afgestudeerden te vergroten. Het plan bevat een vijftal trajecten. Het eerste traject richt zich op het opdoen van praktijkervaring. Alle studenten krijgen meer good practices onder ogen. Daarnaast geven praktijkbegeleiders feedback aan de hand van muziekeducatieve tools. Het tweede richt zich op attitudevorming voor muziekonderwijs. De vierdejaarsstudenten ontwikkelen hiermee hun eigen visie op muziekonderwijs. Traject drie biedt de studenten groei in muzikale vaardigheden door middel van (digitale) cursussen, thema-/inspiratiedagen, bandcoaching en workshops. Nummer vier is een traject tot vakspecialist muziek. En traject vijf laat studenten van conservatoria en pabo’s in een setting van co‐teaching praktijkervaring opdoen.

In dit project wordt samengewerkt met twee conservatoria. De samenwerking met het primair onderwijs vindt plaats met elf scholen uit vier regio’s, en is gericht op de ontwikkeling van diverse producten zoals een kijkwijzer en een vakinhoudelijke beoordeling. Op de scholen vindt co-teaching plaats van leerkracht en pabo-student. Kennisdeling gebeurt binnen het Netwerk Muziekdocenten Pabo, en met de deelnemende conservatoria en de basisscholen.

Muziek met kwaliteit! Haarlem
Meest gelezen