Versterking muziekonderwijs

Hanzehogeschool Groningen

Bijdrage Fonds voor Cultuurparticipatie € 147.000,-

Hanzehogeschool Groningen beoogt met het project “Versterking Muziekonderwijs” een kwalitatieve verbetering en verankering van het muziekonderwijs in het curriculum. Het project is een samenwerking van de pabo met het Prins Claus Conservatorium, beide onderdeel van de hogeschool.
De pabostudenten worden breder opgeleid in het vak muziek, waarbij bewustwording en kennen en kunnen hand in hand gaan.

Via een achttal deelprojecten krijgt muziektheorie krijgt een grotere rol in de lessen. Bewustwording van het muzikale zelfbeeld vereist meer aandacht, net als de ontwikkeling van muzikale vaardigheden. Het vakoverstijgend integreren van muziek in bijvoorbeeld Geschiedenis en Engels gaat vorm krijgen in de praktijk. Pabostudenten worden gekoppeld aan conservatoriumstudenten en duo-teaching in wordt in stages ingezet. Verder biedt het conservatorium gitaarlessen en stemvormingslessen aan. Ook kunnen studenten deelnemen aan het pabokoor. Verdiepingsmodules worden aangepast aan de huidige ontwikkelingen. De opbrengsten van het project vinden hun weerslag in de staande organisatie en het staande curriculum.

De pabo en het conservatorium hebben een gezamenlijke onderzoeksgroep opgericht, met leden van het lectoraat Lifelong learning in Music en het lectoraat CuriousMinds. De programmaleider is afkomstig van de pabo en geeft, in nauw overleg met het Prins Claus Conservatorium en het onderwijsmanagement van de pabo, de deelprojecten verder vorm.

Versterking muziekonderwijs
Meest gelezen