Aanleiding

Er is steeds meer aandacht voor de verbreding van het maatschappelijk draagvlak van instellingen en het zoeken naar nieuwe verbindingen met de omgeving. Het is daarom een uitdaging voor instellingen om kritisch naar zichzelf en hun lokale/regionale rol en functie te blijven kijken. In de praktijk zijn hier al diverse, succesvolle stappen in gezet.

Het Fonds wil instellingen stimuleren om de gelegde verbindingen duurzaam te verbreden en verdiepen. Zo staan instellingen open voor hun omgeving en delen ze hun podiumfunctie met hen.

We lieten ons inspireren door het rapport van de Europese commissie over de rol van het publiek binnen culturele organisaties. Maar ook door de aanpak van de Paul Hamlyn Foundation binnen het Britse programma ‘Our Museum’. Beiden wijzen zij op het belang van een actieve en invloedrijke rol voor eigen medewerkers, het publiek en de gemeenschap.

Meest gelezen