MeeMaakPodia: Over deze subsidie

Met de subsidieregeling MeeMaakPodia stimuleert het Fonds instellingen om zich door te ontwikkelen tot een huis van de stad en haar bewoners. Uiteraard met een eigen signatuur, want geen plaats of haar inwoners zijn hetzelfde. Samen met de omgeving gaat jouw organisatie het experiment aan.

Wanneer ben je een MeeMaakPodium?
De regeling MeeMaakPodia is bedoeld voor culturele instellingen met een podiumfunctie die het eigenaarschap hiervan willen delen met hun omgeving. Je bent dus een fysieke locatie in een stad of gemeente waar door het jaar heen getoond en gepresenteerd wordt. De regeling richt zich op theaters, musea/presentatie-instellingen en bibliotheken.

Wie is de omgeving van een MeeMaakPodium?
Denk hierbij aan (wijk)bewoners, verenigingen, initiatieven uit de buurt, niet-professionele cultuurmakers, andere (culturele) instellingen, het publiek en ook de eigen medewerkers. Hen bied je ruimte voor invloed, co-creatie en (mede)eigenaarschap van de podiumfunctie.

Aanvragen

Er zijn twee aanvraagrondes. Aanvragen behandelen we op volgorde van binnenkomst.

1. 2018: 30 april tot en met 2 november (inmiddels gesloten)
2. 2019-2020: 6 mei 2019 tot en met 31 januari 2020 (voorlopige einddatum)

Bedragen

Het budget voor de ronde 2019 is € 1.000.000,-.

 • Je kunt per project minimaal € 50.000 en maximaal € 100.000 aanvragen.
 • Als je subsidie ontvangt moet je minimaal hetzelfde bedrag bijdragen. Dit kan uit eigen middelen of door bijdragen van andere financiers.


Het bestuur van het Fonds heeft het subsidieplafond in 2018 verhoogd tot € 1.658.671,-. Met dit budget konden alle aanvragen uit deze ronde, waarover positief is geadviseerd, gehonoreerd worden.

Coach en kennisdelingstraject

Naast de subsidie word je op strategisch niveau begeleid door een coach van de Academie voor Cultuurmanagement die je inspireert, uitdaagt en meedenkt. Alle opgedane kennis deel je met andere MeeMaakPodia in uitwisselingsbijeenkomsten.

Subsidieregeling

Subsidieregeling MeeMaakPodia

Wijzigingsregeling MeeMaakPodia (Let op: hierin staat nog de oude uiterste aanvraagdatum. Een nieuwe wijzigingsregeling komt binnenkort online.)

In de wijzigingsregeling is het begrip MeeMaakPodium meer toegelicht. Een MeeMaakPodium is een theater, museum/presentatie-instelling of bibliotheek die doorlopend een podiumfunctie bekleedt op een fysieke locatie. Je bent gedurende het jaar en meerdere dagen per week geopend en toegankelijk. Je verzorgt de programmering voor het publiek en deelt het eigenaarschap van de podiumfunctie met lokale doelgroepen op het vlak van organisatie, programmering en community-vorming.

Meer lezen

Wie en waarvoor?

Wie kan een aanvraag indienen?
Een culturele instelling die een podiumfunctie bekleedt op een fysieke locatie. Je hebt daarnaast al ervaring met het actief betrekken van niet-professionele cultuurmakers bij de organisatie en/of programmering.

Waarvoor?
Je kunt subsidie aanvragen om nieuwe activiteiten te ontwikkelen binnen een eerder door jullie gerealiseerd programma. Of voor een nieuwe stap binnen een reeds ingezette koers. 

Dit programma is gericht op duurzaam gedeeld eigenaarschap van de podiumfunctie met je omgeving. Hen bied je ruimte voor invloed, co-creatie en (mede)eigenaarschap van de podiumfunctie. Dit vertaalt zich in een gezamenlijk plan van aanpak en activiteiten van jouw instelling en je omgeving. De ontwikkelde activiteiten staan niet op zichzelf. Ze leiden tot een veranderproces binnen je instelling. Resultaat is een nieuwe praktijk die verankerd is in het DNA van je organisatie.

Meer lezen

Voorwaarden; waar moet je aanvraag aan voldoen?

Hieronder vind je een selectie van de voorwaarden waar je aanvraag aan moet voldoen. Lees voordat je een aanvraag doet de subsidieregeling goed door voor een overzicht van alle voorwaarden.

Project

 • Het project moet een doorontwikkeling zijn als MeeMaakPodium: je stelt je verder open voor lokale ideeën, initiatieven en activiteiten van zowel binnen als buiten je organisatie en deelt je eigenaarschap met hen.
 • De start van het project is niet eerder dan 13 weken na indiening van de aanvraag.
 • Het project duurt minimaal 1 en maximaal 2 jaar.


Begroting

 • Het aangevraagde bedrag is maximaal 50% van de totale voor in subsidie in aanmerking komende projectkosten.
 • Alleen kosten die direct aan het project gerelateerd zijn komen voor subsidie in aanmerking.
 • De post onvoorzien op je begroting mag niet meer dan 7% van de totale kosten zijn.
 • Maximaal 10% van de subsidie mag je inzetten voor materiële investeringen.


Als subsidieontvanger moet je voldoen aan de Governance Code Cultuur en ben je verplicht mee te werken aan een begeleidingstraject met coach en kennisdeling over je project.

Meer lezen

Waar wordt je aanvraag op beoordeeld?

Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van drie criteria:

 • Inhoudelijke kwaliteit
 • Duurzame samenwerking tussen de partners
 • Organisatorische kwaliteit


Een toelichting op deze criteria vind je terug in de subsidieregeling MeeMaakPodia
Om voor subsidie in aanmerking te komen moet je aanvraag op alle criteria als voldoende zijn beoordeeld.

Meer lezen

Hoe werkt het?

Voorbereiding


Account Mijn Fonds

Aanvragen gaat via ons digitale aanvraagsysteem Mijn Fonds. Om in te loggen heb je een account nodig. Houd er rekening mee dat het aanvragen en toewijzen van een account maximaal drie werkdagen kost.
Account aanvragen

De subsidieaanvraag

Als je bent ingelogd in Mijn Fonds vind je hier het online aanvraagformulier. Dit formulier en de gezamenlijke (model)begroting vul je digitaal in. Je kunt hier ook het projectplan uploaden. In de subsidieregeling lees je waar het projectplan aan moet voldoen. Als je alles hebt ingevuld, dien je het formulier digitaal in.

Een volledige subsidieaanvraag bestaat uit:

 • ingevuld aanvraagformulier
 • (model)begroting
 • projectplan
 • digitale ondertekening


Bericht

Je aanvraag leggen we voor aan een onafhankelijke externe adviescommissie. Binnen 13 weken hoor je of je aanvraag gehonoreerd is.

Meer lezen
MeeMaakPodia
Meest gelezen