Aanleiding

Mediakunst en erfgoed zijn kansrijke gebieden in het cultuuronderwijs. Ze spelen in op actuele vraagstukken in de samenleving en het onderwijs.

Hoewel de huidige samenleving gedomineerd wordt door media, wordt media in het onderwijs nog beperkt ingezet als kunstzinnig instrument om uitdrukking te geven aan ideeën en daar kritisch en creatief mee om te gaan. Erfgoededucatie leert kinderen begrijpen waar we vandaan komen en geeft betekenis aan hun eigen omgeving. Kennis van het verleden zorgt ervoor dat je met een kritische blik betekenis kan geven aan verleden, heden en toekomst.

Mediakunst en erfgoed zijn nog te weinig zichtbaar in het cultuuronderwijs en de lokale en regionale programma’s in het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit.

Door scholen en culturele instellingen te stimuleren samen projecten te ontwikkelen investeren we in duurzame en goede projecten die als voorbeeld kunnen gaan dienen voor andere basisscholen en culturele instellingen.

Meest gelezen