Erfgoededucatie Nijmegen

De Bastei

Bijdrage Fonds voor Cultuurparticipatie € 78.450,-

De Bastei wil, samen partners, het educatieve aanbod van erfgoedinstellingen in Nijmegen verbeteren. Dit doen ze door samen een doorlopende leerlijn erfgoededucatie te ontwikkelen over de regio Nijmegen. Met de leerlijn willen de partners beter aansluiten op het moderne onderwijs en de leerlingen actiever betrekken dan bij het huidige aanbod van de instellingen gebeurt.

Leerkrachten van de pilotscholen kunnen hun vaardigheden verbeteren door workshops over erfgoedonderwijs te volgen. De vrijwilligers van de erfgoedinstellingen worden getraind om de leerlingen beter te begeleiden. Doelgroepen zijn alle scholen uit de regio Nijmegen. De rode draad voor de nieuwe educatieve programma’s vormt de digitale leerlijn Reizen in de Tijd, die in 2013 door Erfgoed Gelderland is ontwikkeld. Zo worden de bezoeklessen en de voorbereidende lessen geplaatst op de website www.reizenindetijd.nl. Leerkrachten kunnen naast de Nijmeegse leerlijn tevens gebruik maken van de algemene lessen, games en tools van Reizen in de Tijd voor hun eigen lessen.

Projectpartners

De Bastei, erfgoedinstellingen Nijmegen, Erfgoed Gelderland

Meest gelezen