Maakruimte voor cultuur: Over deze subsidie

Met regeling Maakruimte voor cultuur stimuleert het Fonds voor Cultuurparticipatie de (door)ontwikkeling van eigentijdse vormen van actieve cultuurparticipatie door samenwerkingsprojecten van (culturele) organisaties en cultuurmakers te ondersteunen.

Samen met de regeling Cultuurmakers van nu (voor aanvragen tot € 5000) is deze regeling gericht op het stimuleren van actieve cultuurparticipatie in het hele land. Maakruimte voor cultuur richt zich op culturele organisaties en cultuurmakers die samen projecten ontwikkelen. Projecten die in het nu en in de toekomst aansluiten bij de ideeën, behoeften en mogelijkheden van cultuurmakers. De regeling is bedoeld voor toekomstgerichte cultuurparticipatie en erfgoedbeoefening, in al zijn diversiteit.

Wat is een cultuurmaker?
Een persoon die in zijn of haar vrije tijd actief is als deelnemer op het gebied van kunst, e-cultuur, erfgoed of media.

Aanvragen
De subsidieregeling is doorlopend geopend van maandag 7 januari 2019 tot en met vrijdag 30 oktober 2020, of tot het subsidieplafond van € 1,5 miljoen wordt behaald.

Bedragen

 • Je kan per project tussen de € 5000 en €25.000 aanvragen
 • Als je subsidie ontvangt moet je minimaal hetzelfde bedrag zelf bijdragen. Dit kan uit eigen middelen of door bijdragen van andere financiers


Subsidieregeling
Regeling_Maakruimte_voor_cultuur 

Meer lezen

Wie en waarvoor

Wie kan een aanvraag indienen?
Subsidie kan alleen worden aangevraagd door een in Nederland gevestigde culturele instelling met rechtspersoonlijkheid zonder winstoogmerk.

Waarvoor kan ik subsidie aanvragen?
je kunt subsidie aanvragen voor een (artistiek-)inhoudelijk, vernieuwend project dat als voorbeeld gezien kan worden op het vlak van de actieve cultuur- of erfgoedparticipatie in de vrije tijd. Het project wordt ontwikkeld en uitgevoerd door (culturele) organisaties in een gelijkwaardige samenwerking met de bij hen betrokken cultuurmakers.

Meer lezen

Voorwaarden: waar moet je aanvraag aan voldoen?

Hieronder vind je een selectie van de voorwaarden waar je project aan moet voldoen. Lees voordat je een aanvraag doet de subsidieregeling goed door voor een overzicht van alle voorwaarden.

Project

 • Je vraagt aan voor een specifiek en onderscheidend project en dus niet voor reguliere activiteiten
 • Je project start niet later dan 6 maanden en niet eerder dan 13 weken na indiening van je aanvraag
 • Het project duurt maximaal twee jaar


Begroting

 • Het aangevraagde bedrag is maximaal 50% van de totale voor in subsidie in aanmerking komende projectkosten
 • Alleen kosten die direct aan het project gerelateerd zijn komen voor subsidie in aanmerking
 • De post onvoorzien op de begroting mag niet meer dan 7% van de totale kosten zijn
 • Maximaal 10% van de subsidie mag worden ingezet voor materiële investeringen

 Als subsidieontvanger moet je voldoen aan de Governance Code Cultuur.

Meer lezen

Criteria: waar beoordelen we je aanvraag op?

Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

 • Inhoudelijke kwaliteit van het project in relatie tot het doel van de regeling
 • Organisatorische kwaliteit
 • Samenwerking met organisaties en cultuurmakers


Een toelichting op deze criteria vind je in de subsidieregeling Maakruimte voor cultuur. Om voor subsidie in aanmerking te komen, dient een aanvraag te voldoen aan alle criteria.

Meer lezen

Hoe werkt het?

Voorbereiding
Lees alle informatie goed door. Ook de volledige regeling en het voorbeeldaanvraagformulier. 

Regeling_Maakruimte_voor_cultuur

Voorbeeldformulier Maakruimte voor Cultuur


Heb je nog vragen of behoefte aan advies? Neem gerust contact met ons op via 030 233 60 30.

Account Mijn Fonds
Aanvragen gaat via ons digitale aanvraagsysteem Mijn Fonds. Om in te loggen heb je een account nodig. Houd er rekening mee dat het aanvragen en toewijzen van een account maximaal drie werkdagen kost. Maak hier een account aan.

De subsidieaanvraag
Als je bent ingelogd in Mijn Fonds vind je hier het online aanvraagformulier. Dit formulier vul je digitaal in. Je kan hier ook het projectplan, de begroting en de ondertekening digitaal uploaden. Als je alles hebt ingevuld dien je het formulier digitaal in.

Een volledige subsidieaanvraag bestaat uit:


Bericht

We proberen je aanvraag zo snel mogelijk te behandelen. Je ontvangt in ieder geval binnen 13 weken van ons bericht.

Meer lezen
Maakruimte voor cultuur
Meest gelezen