Project Periferie Poelenburg

Fluxus, Centrum voor de Kunsten

Met het Project Periferie Poelenburg gaan de drie scholen aan de rand van de aandachtswijk Poelenburg aan de slag met muziek. De toegepaste muziekmethode bestaat uit een doorlopende leerlijn binnenschools, verbonden met een continuering buitenschools. In de bovenbouwgroepen 5 t/m 8 wordt er twee maal in de week muziekles gegeven. De kinderen verdiepen hun kennis uit de onderbouw en krijgen nu ook instrumentale muzieklessen. Intentie is om het project duurzaam te maken d.m.v. het installeren van HUB’s die de sociale ruimte rondom de scholen activeren. HUB’s zijn kleine actieve organisaties van mensen uit het netwerk van de scholen die hun eigen netwerken met elkaar verbinden om financieel draagvlak te ontwikkelen. Project Periferie Poelenburg zal actief gaan samenwerken met twee verzorgingstehuizen in de omgeving en met de in Poelenburg gevestigde harmonievereniging Soli Deo Gloria Zaandam en regelmatig optredens verzorgen.

Project Periferie Poelenburg
Meest gelezen