Pop-Up!

De Meerpaal

In Dronten is de culturele infrastructuur beperkt. Samenwerking tussen maatschappelijke organisaties kan daar nog wel een zetje gebruiken. Stichting de Meerpaal heeft het voortouw genomen om een project te organiseren, waarbij dat een impuls krijgt. Kinderen gaan in popbands spelen, komen zo in aanraking met muziek en leren speciale vaardigheden en samenwerken. Het traject wordt uitgevoerd met 6 basisscholen, in de 3 kernen van de gemeente Dronten. Op de gekozen scholen komt het gros van de kinderen slechts beperkt in aanraking met muziekinstrumenten. In de basisfase maken de kinderen kennis met zang, (bas)gitaar, toetsen en slagwerk. In de verdiepingsfase worden per school, wijk of dorp bandjes geformeerd. Elke week na schooltijd musiceren kinderen onder begeleiding van een professional of bekwame vrijwilliger. Ze werken toe naar een eindconcert en een groot festival in Dronten.

Pop-Up!
Meest gelezen