Muziekmakers in Rijswijk

Stichting Trias (Rijswijk)

Stichting Trias wil de leerlingen van twee scholen voor speciaal basisonderwijs wekelijks op school les geven en de leerlingen verleiden ook in de vrije tijd lessen te volgen. Dit project biedt een kans om de eigen Trias muziekdocenten bij te scholen en te coachen in het omgaan met kinderen met leer- en gedragsstoornissen. Door deze muziekdocenten deze twee jaar intensief te begeleiden en praktijkervaring te laten opdoen legt Trias een stevig fundament om de komende jaren deze doelgroep te kunnen blijven bedienen, zowel binnen- als buitenschools. Tevens biedt het project scholen de mogelijkheid om een leerlijn muziek in het curriculum op te nemen.

Muziekmakers in Rijswijk
Meest gelezen