Muziek werven in de Stellingwerven!

Stichting Fryske Blaasakademy (Noordwolde, Oosterstreek en Boijl)

Stichting Fryske Blaasakademy realiseert op alle basisscholen in de deelnemende dorpen blaas- en slagwerklessen onder schooltijd waarin de kinderen van groep 5 t/m 8 samen muziek maken in orkestverband. Daarnaast organiseert muziekvereniging De Woudklank een aantal studie-uren per week waarin de kinderen direct na schooltijd kunnen oefenen. Ook worden gezamenlijk optredens op school en bijzondere plaatsen in de gemeenschap georganiseerd.

Muziek werven in de Stellingwerven!
Meest gelezen