Muziek in West

Het Wilde Westen (Utrecht)

De Bazuin, Het Wilde Westen en Cultuurschool West werken samen aan ontwikkeling leerlijn muziek bij kinderen in Utrecht West. De Bazuin en muziekdocenten laten de kinderen kennis maken met muziekinstrumenten. Vervolgens krijgen de kinderen in groepjes van 6 – 8 les. Deze lessen worden verzorgd door muziekdocenten die verbonden zijn aan Het Wilde Westen en lopen van januari - mei 2014. Ieder kind krijgt een coach toegewezen van De Bazuin en (gevorderde) muziekleerlingen. Zij zien de kinderen eens in de 2 weken buiten schooltijd. De kinderen spelen mee met het jaarlijkse ensembleconcert, in het voorjaarsconcert van De Bazuin en kunnen mee repeteren met het beginnersorkest. Begin juni wordt er door alle deelnemende kinderen een eindconcert in de wijk gegeven i.s.m. De Bazuin.

Muziek in West
Meest gelezen