De Muziekbron

De Kunstbeweging (emmen)

Bij de Muziekbron probeert men zoveel mogelijk kinderen in aanraking te laten komen met muziekonderwijs, gezamenlijk muziek maken en het stimuleren van deelname aan bestaande muziekverenigingen. CQ Centrum voor de Kunsten verzorgt hiervoor klassikale muziek-/orkestlessen, geeft gezamenlijke concerten met muziekverenigingen en het treedt op in de samenleving, zoals in verzorgingshuizen. In 2 jaar tijd willen de scholen, muziekverenigingen en CQ Centrum voor de Kunsten ook kwalitatief tot een aansprekend resultaat komen waarbij zowel kinderen, ouders, (muziek)docenten, begeleiders, vrijwilligers en bezoekers van presentaties trots kunnen zijn en de meerwaarde van het muziek maken hebben leren waarderen.

De Muziekbron
Meest gelezen