Daar zit muziek in!

Het Klooster

Met dit project wil het Klooster een paar honderd kinderen voor wie het niet vanzelfsprekend is, de kans te bieden om te leren een muziekinstrument te bespelen en het plezier te geven om samen muziek te maken. Door de leeftijdsgenootjes van de verschillende scholen van de brede school samen muziekles en instrumentale les te geven en regelmatig samen muziek te laten maken, leren de kinderen elkaar kennen, trekken ze samen op en dit heeft een verbindende werking. De brede school wordt omgedoopt tot een school waar Muziek in zit. Buiten de reguliere schooltijden zijn er laagdrempelige inloopactiviteiten waarbij samen kan worden gezongen, kinderen in een bandje kunnen spelen en bijvoorbeeld percussieworkshops kunnen worden gevolgd. Hier worden ook de ouders bij betrokken.

Daar zit muziek in!
Meest gelezen