Kinderen Maken Muziek: Over deze subsidie

Een samenwerking tussen het Fonds voor Cultuurparticpatie en het Oranje Fonds met als doel dat kinderen samen een instrument leren bespelen en gezamenlijk muziek maken. 

Regeling Kindere maken muzike is gesloten: het is niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen.

“Het is voor de ontwikkeling van jong muzikaal talent in Nederland heel belangrijk dat iedereen al vanaf jonge leeftijd muzieklessen kan volgen. Zo ben ik zelf ook begonnen. Kinderen Maken Muziek biedt kinderen uit heel Nederland de kans zichzelf op dit vlak te ontwikkelen.” Chantal Janzen

Tot nu toe leerden ruim 15.000 kinderen samen musiceren dankzij de 55 projecten die het Oranje Fonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie de afgelopen vier jaar ondersteunden. En daar kwanen in 2015 en 2016 weer vele kinderen bij. Op dit moment zijn er 79 Kinderen Maken Muziek iniatieven verspreid over het hele land waar kinderen in groepsverband muziekles krijgen. We laten graag zien welke deelnemers hieraan meedoen. Je vindt op ons online magazine alle projecten op de landkaart.

Het Oranje Fonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie hebben 31 van de deelnemende organisaties in 2018 afsluitend nog een steuntje in de rug gegeven. Zo konden ze hun project verduurzamen, verdiepen of verbreden. Om nóg meer effect te sorteren. Lees ter inspriatie het verhaal van twee deelnemers aan het programma die een bijdrage kregen: Kinderen Maken Muziek - Wegens succes versterkt.

 

foto: Ieder Kind een Instrument van Muzieklab Haarlem - foto: Stephanie Driessen

www.kinderenmakenmuziek.nl

 

Meer lezen

Achtergrond

In 2011 startten het Oranje Fonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie, op voorspraak van Koningin Máxima, het programma Kinderen Maken Muziek. De Koningin had het volgende ideaal: zoveel mogelijk kinderen samen een muziekinstrument leren bespelen en samen muziek laten maken. Kinderen Maken Muziek wil een bijdrage leveren aan het versterken van de sociale cohesie door kinderen samen een instrument te leren bespelen. Het plezier van samen muziek maken staat hierbij centraal. 

Kinderen Maken Muziek is de afgelopen jaren van grote waarde gebleken. Niet alleen zorgde het programma ervoor dat vele kinderen de kans kregen zelf het plezier van muziek maken te ervaren, ook droeg het bij aan de saamhorigheid in dorpen en steden in heel Nederland.

Samen musiceren met behulp van vrijwilligers stimuleert de onderlinge betrokkenheid”, Peter Douwes, directeur Oranje Fonds.

In de projecten van Kinderen Maken Muziek werken scholen, muziekverenigingen, wijkorganisaties en kunstencentra samen aan een gemeenschappelijk doel: zoveel mogelijk kinderen met elkaar verbinden dankzij muziek”, Jan Jaap Knol, directeur van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Meer lezen

Samenwerking

Kinderen Maken Muziek is een uniek samenwerkingsverband tussen het Oranje Fonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie. Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met kennis, geld en contacten. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn beschermpaar van het Fonds.

www.kinderenmakenmuziek.nl

Meer lezen
Kinderen Maken Muziek
Meest gelezen