Aanleiding

De subsidieregeling Samenwerking Nederland-Duitsland Jonge Kunst maakt deel uit van ons internationale beleid. Hierin staat het vergroten van het netwerk en het opbouwen van duurzame relaties tussen Nederlandse en buitenlandse culturele instellingen op het gebied van cultuureducatie en –participatie centraal.

De Nederlandse samenleving is steeds sterker internationaal georiënteerd en samengesteld. Culturele nstellingen willen over de landsgrenzen kijken en zich laten inspireren. Hierbij gaat het hen ook om de mogelijkheid zich internationaal met anderen te meten en hun kennis en markt te verruimen.

In Duitsland en Nederland zijn er diverse culturele instellingen met ruime ervaring in het maken van producties, presentaties en andere uitingsvormen voor, door en met mensen die in hun vrije tijd kunst beoefenen. Nieuwe artistiek-inhoudelijke ontwikkelingen, het bereiken van nieuwe doelgroepen, het inspelen op de actualiteit, verdieping, verankering en overdracht van werkwijzen zijn thema’s die culturele instellingen uit beide landen raken.

We vinden het belangrijk de sectoren cultuurparticipatie en -educatie op internationaal vlak zichtbaar te maken en hierbij kennisuitwisseling en netwerkvorming te ondersteunen.

Meest gelezen