Jonge Kunst: Over deze subsidie

Met de subsidieregeling Jonge Kunst stimuleren we samen met Fonds Soziokultur duurzame samenwerkingsrelaties en bevorderen we kennisuitwisseling tussen culturele instellingen in Nederland en Duitsland op het gebied van actieve cultuurparticipatie.

Beide fondsen stellen subsidie beschikbaar voor Nederlandse en Duitse culturele instellingen die samen een vernieuwend project ontwikkelen dat als voorbeeld dient voor anderen. Eerder ging het om projecten voor door en met jongeren. Maar vanaf nu zijn de subsidiemogelijkheden naar gezamenlijke culturele projecten voor alle doelgroepen uitgebreid.

Aanvraagrondes

Er zijn drie aanvraagrondes. Een externe adviescommissie beoordeelt per ronde de binnengekomen aanvragen en plaatst deze in rangorde.

1. 2018: 15 januari tot en met 5 maart (inmiddels gesloten)
2. 2019: 14 januari tot en met 4 maart (inmiddels gesloten)
3. 2020: 13 januari tot en met 2 maart

Bedragen

Het totale budget voor de drie aanvraagrondes vanuit het Fonds voor Cultuurparticipatie is € 300.000,-.

 • Per aanvraagronde is er € 100.000,- beschikbaar van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Fonds Soziokultur matcht dit bedrag met €100.000,-.
 • Je kunt per project maximaal €50.000,- aanvragen. Hiervan vraag je €25.000,- bij het Fonds voor Cultuurparticipatie aan en je Duitse partner vraagt €25.000,- bij Fonds Soziokultur aan.
 • Beide Fondsen ondersteunen samen maximaal 50% van de totale voor subsidie in aanmerking komende projectkosten. Zowel jij als je Duitse samenwerkingspartner moeten de resterende projectkosten uit eigen middelen of door bijdragen andere financiers halen.


Rekenvoorbeeld:

Totale variabele projectkosten: € 40.000,-
Eigen bijdrage Duitse en Nederlandse samenwerkingspartner samen: minimaal € 20.000,-
Bijdrage Fonds voor Cultuurparticipatie: maximaal € 10.000,- (aangevraagd door Nederlandse samenwerkingspartner)
Bijdrage Fonds Soziokultur: maximaal € 10.000,- (aangevraagd door Duitse samenwerkingspartner)

Subsidieregeling

Subsidieregeling samenwerking Nederland-Duitsland_Jonge_Kunst.

Meer lezen

Wie en waarvoor?

Wie kan een aanvraag indienen?

Een in Nederland gevestigde culturele instelling die samen met een Duitse samenwerkingspartner een project op het gebied van actieve cultuurparticipatie realiseert.

Waarvoor kun je een aanvraag indienen?

Je kunt subsidie aanvragen voor een project waarbij voor, door en met cultuurmakers kunstzinnige of erfgoedactiviteiten in de vrije tijd worden beoefend. De fondsen zijn met name geïnteresseerd in vernieuwende vormen van samenwerking en innovatieve projecten.

Meer lezen

Voorwaarden: waar moet je aanvraag aan voldoen?

Hieronder vind je een selectie van de voorwaarden waar je aanvraag aan moet voldoen. Lees voordat je een aanvraag doet de subsidieregeling goed door voor een overzicht van alle voorwaarden.

Project

 • Het project moet een duurzame samenwerking zijn tussen een Nederlandse en Duitse instelling op het gebied van actieve cultuurparticipatie. Dit project dient tevens als voorbeeld voor anderen.
 • De start van het project is niet eerder dan 13 weken na sluiting van de subsidieregeling.
 • Het project duurt maximaal 2 jaar.


Begroting

 • Het aangevraagde bedrag is maximaal 25% van de totale voor in subsidie in aanmerking komende projectkosten.
 • Alleen kosten die direct aan het project gerelateerd zijn komen voor subsidie in aanmerking.
 • De post onvoorzien op je begroting mag niet meer dan 7% van de totale kosten zijn.
 • Maximaal 10% van de subsidie mag je inzetten voor materiële investeringen.


Als subsidieontvanger moet je voldoen aan de Governance Code Cultuur en ben je verplicht mee te werken aan kennisdeling over je project.

 

Meer lezen

CRITERIA: WAAROP WORDT JE AANVRAAG BEOORDEELD?

We beoordelen aanvragen aan de hand van drie criteria:

 • Inhoudelijke en organisatorische kwaliteit
 • Samenwerking
 • Duurzaamheid


Een toelichting op deze criteria vind je terug in de Subsidieregeling samenwerking Nederland-Duitsland Jonge_Kunst.

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet je aanvraag op alle criteria als voldoende zijn beoordeeld.

Aanvragen worden door een onafhankelijke externe adviescommissie, bestaande uit Nederlandse en Duitse adviseurs, beoordeeld en in een rangorde geplaatst. Bij het gelijk eindigen van aanvragen, die niet allemaal kunnen worden gehonoreerd, wordt de aanvraag die het hoogst scoort op het criterium “inhoudelijke en organisatorische kwaliteit” toegewezen.

Meer lezen

HOE WERKT HET

Voorbereiding


Account Mijn Fonds

Aanvragen gaat via ons digitale aanvraagsysteem Mijn Fonds. Om in te loggen heb je een account nodig. Houd er rekening mee dat het aanvragen en toewijzen van een account maximaal drie werkdagen kost.

Account aanvragen

De Duitse partner dient de aanvraag in bij Fonds Soziokultur en jij bij het Fonds voor Cultuurparticipatie.

De subsidieaanvraag

Als je bent ingelogd in Mijn Fonds vind je het online aanvraagformulier. Dit formulier en de gezamenlijke (model)begroting vul je digitaal in. Je kan hier ook het projectplan uploaden. In de subsidieregeling lees je waar het projectplan aan moet voldoen. Als je alles hebt ingevuld, dien je het formulier digitaal in. Je Duitse partner vraagt subsidie aan bij het Fonds Soziokultur.

Een volledige subsidieaanvraag bestaat uit:

 • ingevuld aanvraagformulier
 • ingevulde gezamenlijke (model)begroting
 • projectplan
 • digitale ondertekening


Bericht


Je aanvraag leggen we voor aan een onafhankelijke externe adviescommissie. Binnen 13 weken hoor je of je aanvraag gehonoreerd is.

Meer lezen
Jonge Kunst
Meest gelezen