Tijd voor Cultuur

Stichting Nutsscholen Breda

Bijdrage Fonds voor Cultuurparticipatie € 100.000,-

De Stichting Nutsscholen Breda gaat onder begeleiding van Cultuurwinkel Breda in het project Tijd voor Cultuur! werken aan de ontwikkeling van de visie op zowel bestuurs- als schoolniveau. De schoolvisie leidt tot een plan van aanpak, die op elk van de vijf scholen een ander accent zal hebben. Vervolgens wordt, met behulp van de Culturele Ladekast, het plan van aanpak verder uitgewerkt in een activiteitenplan voor de klassen. Ook hierbij wordt samengewerkt met Cultuurwinkel Breda. Daarnaast krijgen de schoolteams deskundigheidsbevordering binnen de cultuuracademie, dit zijn twee trainingsdagen per jaar. Om de ontwikkeling en ervaring van de scholen met elkaar te delen wordt er een ICC-netwerk opgericht. Daarnaast zijn er wijkgebonden netwerken waarin de directeuren van de scholen participeren. Ook in het Besturen Overleg Breda zal kennis en ervaring over het project worden gedeeld en op landelijk niveau kunnen er artikelen worden geplaatst in het VBSchrift, voor Verenigde Bijzondere Scholen.
Meest gelezen