Samen leren - leven - versterken & verbinden.

Stichting Openbare Basisscholen Helmond

Bijdrage Fonds voor Cultuurparticipatie € 80.000,-

Stichting Openbare Basisscholen Helmond wil met het project werken aan verankering van kunst- en cultuureducatie op acht basisscholen. Op bestuursniveau vinden hiervoor onder begeleiding van CEC bijeenkomsten plaats om de gezamenlijke visie verder te ontwikkelen en vast te leggen in beleidsplannen. De directies van de scholen worden hier meteen bij betrokken om de verbinding te leggen met de schoolbeleidsplannen. Daarnaast zijn er ook op schoolniveau bijeenkomsten met de leerkrachtenteams om de schoolvisie uit te werken. Voor de leerkrachten zijn er trainingen en workshops gericht op de doorgaande leerlijn, de Culturele Ladekast, en coaching op maat. Er wordt in het project intensief samengewerkt met Cultuurcontact en voor de bijeenkomsten op bestuursniveau met CEC. Kennis en ervaring wordt onder meer gedeeld in het icc-netwerk van Helmond.
Meest gelezen