Portfolio voor Kunst en Cultuur

Stichting Sirius

Bijdrage Fonds voor Cultuurparticipatie € 88.747,-

Het schoolbestuur is binnen het programma Cultuureducatie met Kwaliteit actief, in het kader van dit programma wordt een doorlopende leerlijn beeldend ontwikkeld. Met deze aanvraag wil het schoolbestuur in zes scholen de leerlijn verankeren in het onderwijs door een digitaal portfolio in te voeren. Ze hebben daarvoor Robinson voor ogen, dat ontwikkeld is voor de groepen 5 tot en met 8 door Cultuurmij-oost. In eerste instantie zal de invoering gericht zijn op implementatie voor de leerlijn beeldend in alle scholen, in het tweede jaar van de projectperiode zal dat op een aantal scholen worden uitgebreid naar muziek, erfgoed, techniek en de naschoolse activiteiten. Ook wordt op drie scholen onderzocht of het digitaal portfolio in de lagere groepen kan worden ingezet. Om het portfolio in het onderwijs te implementeren en verder te ontwikkelen, wordt hoofdzakelijk samengewerkt met Cultuurmij-oost, met andere partners wordt voornamelijk de bestaande samenwerking geńŹntensiveerd.
Meest gelezen