Cultuurprofs in het s(b)o

Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs Groningen

Bijdrage Fonds voor Cultuurparticipatie € 200.000,-

oor het project ‘’Cultuurprofs in het S(B)O”. De besturen doen een aanvraag voor tien van hun schoollocaties. De besturen hebben nog geen bovenschoolse visie op cultuuronderwijs. Het huidige niveau van cultuuronderwijs op de tien deelnemende scholen verschilt in grote mate. Bovendien zijn de verschillen tussen de leerlingen in cognitief, emotioneel en fysiek vlak erg groot. De besturen vinden cultuuronderwijs belangrijk voor kinderen uit het speciaal (basis) onderwijs. De drie schoolbesturen zien deze regeling als een unieke kans om in gezamenlijkheid het cultuuronderwijs voor ‘speciale’ scholen in de stad Groningen naar een hoger niveau te tillen. Middels bijeenkomsten worden de besturen geïnspireerd en geïnformeerd op het gebied van cultuuronderwijs. Met behulp van visiebijeenkomsten ontwikkelen icc’ers, leerkrachten en schooldirecteuren een visie voor hun schoollocatie en werken deze uit in hun schoolplannen. Leerkrachten worden geschoold tot icc’er. Alle icc’ers krijgen een verdiepingsmodule voor het speciaal onderwijs. Bovendien doorlopen geselecteerde leerkrachten en vakdocenten cultuur samen een intensief scholingsprogramma. Na afloop van dit project hebben de schoolbesturen een breed gedragen visie op cultuuronderwijs ontwikkeld. Deze visie wordt opgenomen en vastgesteld in de strategische beleidsplannen. Er is intensieve samenwerking en kennisdeling tussen de scholen en schoolbesturen onderling. Scholen hebben onder leiding van de icc’er en de directeur een visie op cultuuronderwijs ontwikkeld en opgenomen in hun schoolplannen. Alle deelnemende scholen hebben een gecertificeerde icc’er, die deelgenomen heeft aan de verdiepende modules speciaal onderwijs. Leerkrachten en vakdocenten cultuur zijn gezamenlijk geschoold. Voor de projectleiding wordt samengewerkt met Stichting Tamino, specialist op het gebied van cultuureducatie voor kinderen en jongeren met een beperking. CultuurClick gaat icc’ers scholen. VRIJDAG, kunstencentrum Groningen gaat het scholingsprogramma voor leerkrachten begeleiden.
Meest gelezen