Cultuuronderwijs DNA: Deskundigheid, Nascholing en verAnkeren

Stichting Consent

Bijdrage Fonds voor Cultuurparticipatie € 197.400,-

In Enschede werken in de kamer PO de drie grote schoolbesturen samen met de hier gevestigde eenpitters. Stichting Consent vraagt subsidie aan namens de kamer PO. Hierin zijn ook de gemeente en andere partijen betrokken. Op het gebied van cultuuronderwijs werkt de gemeente Enschede samen met vertegenwoordigers van het primair onderwijs en culturele instellingen. Voor cultuureducatie met kwaliteit is het project Culturage opgezet, waarop in dit plan wordt verder gebouwd. Op bestuursniveau wordt er een manifest geschreven waarin wordt vastgesteld op welke manier cultuuronderwijs bijdraagt aan de strategische doelen uit het beleidsplan. De scholen werken in deze lijn aan het opnemen van geoperationaliseerde doelen in de schoolplannen. De school heeft zelf de regie in het kiezen van een doorgaande leerlijn. In deze fase zijn er ook coachingsbijeenkomsten voor de directeuren en icc'ers. Op leerkrachtniveau zijn er trainingen voor de teams en coaching op individueel niveau. Binnen Culturage wordt er samengewerkt met twaalf culturele instellingen en daarnaast zijn TechYourFuture en Saxion Academie Pedagogiek en Onderwijs partners in het project. De resultaten van het project worden onder meer gedeeld in de kamer PO, het Steunpunt Passend Onderwijs en het innovatienetwerk cultuureducatie met kwaliteit.
Meest gelezen