Cultuureducatie kleurt je leven

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee

Bijdrage Fonds voor Cultuurparticipatie € 169.932,-

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee (Sopogo) vraagt voor dertien scholen subsidie aan, waarvan een school een SBO-school is. De scholen liggen verspreid over het gehele eiland en verschillen van elkaar qua grootte. De missie van stichting Sopogo is dat alle leerlingen individuele talenten kunnen ontwikkelen en zich verder breed kunnen ontwikkelen op kunstzinnige en culturele aspecten. Stichting Sopogo heeft een visie ontwikkeld op het gebied van cultuuronderwijs. Iedere leerling krijgt vanaf groep 1 t/m 8 een basispakket cultuuronderwijs inclusief kunstvakken aangeboden. Stichting Sopogo heeft hiervoor een raamwerk opgezet gebaseerd op kerndoelen en doorgaande leerlijnen. Dit raamwerk bestaat uit zeven disciplines: cultureel erfgoed, literatuur, beeldend, muziek, dans, drama en media. Dit raamwerk zal door middel van deze aanvraag verder inhoudelijk ingevuld worden. De scholen beginnen zich eerst in twee van de zeven disciplines te verdiepen. Het project is uit de volgende elementen opgebouwd: - Het ontwikkelen en vormgeven van een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs vanuit werkgroepen bemand door leerkrachten. - Professionalisering van de leerkracht door co-teaching, collegiale consultatie en intervisie. - Integratie van reguliere vakken met cultuurvakken. - Versterking van de culturele infrastructuur en samenwerking binnen en buiten stichting Sopogo. - Versterking van de (materiële) voorzieningen die nodig zijn voor goed cultuuronderwijs. Stichting Sopogo werkt samen met een beperkt aantal culturele partners, zodat er meer verdieping kan plaatsvinden. Na deze twee jaar impuls wil stichting Sopogo voor het cultuuronderwijs een specialisatiefase ontwikkelen voor de leerlingen vanaf groep 7. Dit betekent een vast onderdeel in het lesprogramma omtrent talentontwikkeling waarbij leerlingen zich kunnen ontwikkelen op een van de zeven disciplines in talentklassen.
Meest gelezen