Attendiz got talent

Stichting Attendiz

Bijdrage Fonds voor Cultuurparticipatie € 93.320,-

Attendiz wil werken aan kwaliteitsverbetering van de cultuureducatie binnen het speciaal onderwijs. Twee scholen van Attendiz hebben deelgenomen aan het project Culturage in het kader van Cultuureducatie met kwaliteit. In navolging hiervan gaan ook andere scholen deelnemen aan 'Attendiz's got Talent'. In dit traject wordt er op bestuursniveau een visie ontwikkeld en vervolgens wordt de vertaalslag gemaakt naar schoolplannen, leerlijnen en activiteitenprogramma's waarin ook de samenwerking met de culturele partners aan bod komt. Leerkrachten ontvangen scholing en coaching om de kennis en de competenties om cultuuronderwijs te kunnen geven te vergroten. Sonnevanck, Nederlandse Reis Opera, Het Orkest van het Oosten, Kaliber Kunstenschool en Concordia zijn de culturele partners die betrokken zijn in dit project. Attendiz neemt deel aan verschillende netwerken, waaronder Culturage en icc-netwerk waarin kennis en ervaringen gedeeld kunnen worden.
Meest gelezen