Amateurkunstfestivals

New European Cultural Collaborations

Bijdrage Fonds voor Cultuurparticipatie € 340.000,-

NECC omschrijft buikdans als een eeuwenoude traditionele volksdans die de laatste jaren is opgepikt door amateurdansers die het hebben gemoderniseerd tot wat nu Fusion Bellydance heet. NECC organiseert jaarlijks een driedaags Fusion Bellydance Festival. Het festivalprogramma bestaat uit voorstellingen van amateurs en professionals, workshops voor alle dansniveaus en leeftijden, lezingen, open podia, netwerkbijeenkomsten en dance events. Het festival presenteert nieuwe stijlen en ontwikkelingen en toont artistieke experimenten zoals resultaten uit verschillende coaching- en talentontwikkelingsprogramma’s. Naar eigen zeggen trekt het festival een groot divers publiek. De doelstellingen van het festival zijn: • Netwerkfunctie: dansers uit heel Nederland leren elkaar kennen en kunnen ervaringen en kennis delen. • Nieuw danstalent aanmoedigen om zich verder te ontwikkelen. • Extra ontwikkelingsmogelijkheden bieden. • Bellydance onder de aandacht van een breder publiek brengen. • Inspiratie bieden door internationale professionelen uit te nodigen, waardoor de belangstelling en aandacht uit het buitenland groeien. Doelgroepen zijn actieve beoefenaars van de Bellydance en andere moderne dansstijlen, daarnaast publiek dat al of niet zelf danst, waaronder jongeren met wortels in het Midden-Oosten. Het festival heeft een bottom-upbenadering met veel eigen inbreng van dansgroepen en individuele dansers en waar ‘headliners’ en projecten besproken worden met de adviesgroep, de Netwerk Clusters en het veld. Amateurdansers uit heel Nederland treden gezamenlijk op tijdens de Flash Mob, Pop-Up optredens, Matinee Mash-Up Open Podium en de Urban Tribes Show (scholenpresentatieavond). Ze dansen samen tijdens de After Parties. Dansers van verschillend niveau werken drie dagen samen. Zondag ligt het accent op minder- en semi-gevorderden.
Meest gelezen