Amateurkunstfestivals

Rotterdams Wijktheater

Bijdrage Fonds voor Cultuurparticipatie € 400.000,-

ICAF is een driejaarlijks meerdaags evenement waarbij community kunstenaars uit alle windstreken met elkaars ideeën, werkwijzen en producten kennismaken en elkaar inspireren. Community-kunstenaars plaatsen zichzelf en hun kunst midden in de samenleving. Zij delen het maakproces van hun werk met mensen die zelden of nooit actief bij kunst betrokken worden. In het zoeken naar een gezamenlijke taal en esthetiek vindt volgens ICAF een waardevolle dialoog plaats die verder gaat dan terloopse gesprekken. Naast kennisuitwisseling biedt ICAF een gevarieerd programma met spraakmakende, kwalitatieve presentaties voor een algemeen publiek, waarbij ze nadrukkelijk ook toeschouwers werft die niet of nauwelijks kunstactiviteiten bezoeken. De vier doelen van ICAF zijn: • Vermengen van reguliere kunstbezoekers en toeschouwers die normaliter niet of nauwelijks bij kunstactiviteiten betrokken zijn, aangevuld met bezoekers uit het buitenland. • De esthetische, ethische en sociale kracht en de grote diversiteit van participatieve kunst voor het voetlicht brengen. Zo is het publieksprogramma volgens ICAF inmiddels referentiekader voor wat kunst in verschillende contexten kan betekenen. • Professionele en amateurdeelnemers overdag en in de aanloop naar het festival verdiepende programma’s aanbieden, met mogelijkheden om te experimenteren, methodieken aan te leren en te delen, gestructureerd en informeel te reflecteren op community arts, inspiratie op te doen en samenwerking met partners uit binnen- en buitenland te ontwikkelen. • Voeden van de groeiende Nederlandse sector voor community arts met de beste ideeën en praktijken uit het buitenland - en vice versa. Het festivalprogramma bestaat overdag uit een verdiepend programma voor deelnemers (professionals en amateurs). Vanaf het einde van de middag is het publiek, reguliere kunstbezoekers en wijkbewoners, welkom. Gesprekken vinden plaats tijdens onder meer seminars, workshops en na afloop van voorstellingen. Tussen de festivals door ontwikkelt ICAF coproducties die voortvloeien uit eerdere ICAF-ontmoetingen, vinden experimenten plaats met partners en doet ze onderzoek voor een volgende festival. Een belangrijk onderdeel van de periode tussen de festivals is de jaarlijkse ICAF Summer School. Hier ontwikkelt de organisatie op basis van duurzame samenwerking met buitenlandse community-kunstenaars materiaal voor het volgende festival. ICAF wil de komende periode haar organisatie verder borgen binnen het nationale en internationale culturele landschap. Dat gebeurt door verjonging, verbreding en geleidelijke terugtrekking van de huidige artistiek directeur. Buiten Nederland zal ze nauw samenwerken met gastcuratoren.

Meest gelezen