Internationale samenwerking: Over deze subsidie

Wil jij samenwerken met een internationale partner op het gebied van cultuurparticipatie of cultuureducatie, of onderzoeken wat daar de mogelijkheden voor zijn? Om kennis uit te wisselen, internationaal samen te werken aan mooie cultuurprojecten of je netwerk te verbreden? En wil je je opgedane kennis ook met het Nederlandse veld delen? Dan is deze regeling misschien wat voor jou.

Ontwikkelsubsidie en/of samenwerksubsidie
Goede en passende internationale partners vinden kost tijd. Om te zorgen dat deze regeling ook aansluit bij organisaties die nog geen internationale samenwerkingsrelatie hebben, biedt deze regeling twee verschillende aanvraagmogelijkheden:

 • ontwikkelsubsidie voor een verkenning en terugkoppeling. Wil je graag internationaal samenwerken, maar ben je nog op zoek naar goede partners? Met deze subsidie kan je ter plaatse verkennen wat de kansen en mogelijkheden zijn.
 • samenwerksubsidie voor een internationaal samenwerkingsproject en terugkoppeling. Partners gevonden, of al bekend? Met deze projectsubsidie kan je aan de slag.


Terugkoppeling aan het Nederlandse veld

Om de waarde van de projecten hier in Nederland zo groot mogelijk te maken, is het delen van zowel de opbrengsten van de verkenning, als die van een daadwerkelijke samenwerking waardevol. Daarom vragen we bij deze regeling altijd een terugkoppeling van de opbrengsten met relevante stakeholders.

Aanvragen kan doorlopend
De subsidieregeling is doorlopend geopend van maandag 4 maart 2018 tot en met vrijdag 18 december 2020, of tot het subsidieplafond van € 1.000.000,- wordt behaald.

Bedragen
Ontwikkelsubsidie: maximaal € 7.500,-
Samenwerksubsidie: maximaal € 25.000,-

Als je een samenwerksubsidie ontvangt, moet je minimaal hetzelfde bedrag zelf bijdragen. Dit kan uit eigen middelen of door bijdragen van andere financiers. Bij de ontwikkelsubsidie is er geen verplichte eigen bijdrage. Het subsidiebedrag mag dus 100% van de kosten dekken.

Subsidieregeling

Subsidieregeling Internationale Samenwerking 2019-2020 

Neem contact met ons op

We gaan graag met je in gesprek over je plannen. Bel ons op 030 233 60 30 en vraag naar een van de adviseurs van Internationale samenwerking: Caro, Femie, Ingrid of Lidian.

Direct een goed beeld van de regeling? Bekijk ons animatiefilmpje:

Meer lezen

WIE EN WAARVOOR

Wie kan een aanvraag indienen?

 • culturele instellingen
 • zelfstandige professionals in cultuureducatie en -participatie met minimaal 5 jaar relevante ervaring.


Waarvoor kan ik subsidie aanvragen?

Ontwikkelsubsidie

 • Verkenning of onderzoek van mogelijke internationale samenwerking, netwerkvorming en kennisdeling
 • Terugkoppeling aan het veld
 • Project duurt maximaal 1 jaar
 • Subsidie tot € 7.500,- (mag 100% van de projectkosten dekken)


Samenwerksubsidie

 • Voorbereiding en uitvoering van activiteiten gericht op internationale samenwerking, netwerkvorming en kennisdeling
 • Terugkoppeling aan het veld
 • Project duurt maximaal 2 jaar
 • Subsidie tot € 25.000,- (maximaal 50% van de projectkosten)


Voor cultuureducatie en cultuurparticipatie
De regeling staat open voor projecten op het gebied van cultuureducatie en cultuurparticipatie. Een educatieproject moet altijd samen met leerlingen worden uitgevoerd en een participatieproject altijd samen met cultuurmakers.

Meer lezen

VOORWAARDEN: WAAR MOET JE AANVRAAG AAN VOLDOEN?

Hieronder vind je een selectie van de voorwaarden waar je project aan moet voldoen. Lees voordat je een aanvraag doet de volledige subsidieregeling goed door voor een overzicht van alle voorwaarden.

Project

 • Je project start niet later dan 6 maanden en niet eerder dan 13 weken na indiening van je aanvraag.
 • Bij een ontwikkelsubsidie duurt het project maximaal één jaar. Bij een samenwerksubsidie duurt het project maximaal 2 jaar.


Begroting

 • Bij een ontwikkelsubsidie mag het aangevraagde bedrag 100% van de totale kosten bedragen. Je hoeft hier dus geen eigen geld in te leggen.
 • Bij een samenwerksubsidie is het aangevraagde bedrag maximaal 50% van de totale voor in subsidie in aanmerking komende projectkosten.
 • Alleen kosten die direct aan het project gerelateerd zijn komen voor subsidie in aanmerking.
 • De post onvoorzien op de begroting mag niet meer dan 7% van de totale kosten zijn.
 • Maximaal 10% van de subsidie mag worden ingezet voor materiële investeringen.

 

 Download hier de juiste voorbeeldbegroting:

Voorbeeldbegroting Ontwikkelsubsidie
Voorbeeldbegroting Samenwerksubsidie

Meer lezen

CRITERIA: WAAR BEOORDELEN WE JE AANVRAAG OP?

Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

 • Inhoudelijke kwaliteit van het project in relatie tot het doel van de regeling
 • Organisatorische kwaliteit: terugkoppeling aan het Nederlandse veld en redelijke en aansluitende begroting


Bij een samenwerksubsidie is de samenwerking zelf ook een criterium.

Een toelichting op deze criteria vind je terug in de Regeling Internationale Samenwerking. Je komt alleen voor subsidie in aanmerking als je aanvraag aan alle criteria voldoet.

Meer lezen

HOE WERKT HET?

Voorbereiding
Lees alle informatie goed door. Ook de volledige subsidieregeling.

Bekijk alvast het aanvraagformulier dat voor jou van toepassing is:
Voorbeeldformulier Ontwikkelsubsidie
Voorbeeldformulier Samenwerksubsidie


Heb je nog vragen of behoefte aan advies? Neem gerust contact met ons op via 030 233 60 30.

Account Mijn Fonds
Aanvragen gaat via ons digitale aanvraagsysteem Mijn Fonds. Om in te loggen heb je een account nodig. Houd er rekening mee dat het aanvragen en toewijzen van een account maximaal drie werkdagen kost.

LET OP - Ook als zelfstandig professional vraag je een account aan voor een organisatie. 


De subsidieaanvraag

Als je bent ingelogd in Mijn Fonds vind je hier het online aanvraagformulier. Dit formulier en de modelbegroting vul je digitaal in. Je kan hier ook het projectplan, de samenwerkingsovereenkomst en de ondertekening digitaal uploaden. In de subsidieregeling lees je waar het projectplan en de samenwerkingsovereenkomst aan moeten voldoen. Om te helpen bij het vastleggen van de samenwerking, heeft het Fonds een model samenwerkingsovereenkomst gemaakt die gebruikt kan worden.

Let op. Wanneer je als organisatie een nieuwe aanvraag start, moet je in het eerste scherm kiezen voor ‘Organisatie’ ipv ‘Hoofdcontactpersoon project’. Anders kom je in het verkeerde formulier terecht.

Als je alles hebt ingevuld dien je het formulier digitaal in. Een volledige subsidieaanvraag bestaat uit:

 • ingevuld aanvraagformulier
 • projectplan (max. 3000 woorden)
 • ingevulde (model)begroting
 • digitale ondertekening


Vraag je aan als zelfstandig professional? Dan maken een CV en recent afschrift van de KVK-inschrijving ook deel uit van de aanvraag.

Bericht
We proberen je aanvraag zo snel mogelijk te behandelen. Je ontvangt in ieder geval binnen 13 weken van ons bericht.

Meer lezen
Internationale samenwerking
Meest gelezen