Dutch Cultural Manifestations Abroad 2015-2016

In dit programma trekken Nederlandse cultuurfondsen samen op voor activiteiten in Vlaanderen, Duitsland, Brazilië, Zuid-Korea, Frankrijk en de Golfstaten in 2015 en 2016. De activiteiten worden gefinancierd uit middelen van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Brazilië

Binnen dit programma ligt voor ons Fonds het speerpunt op Brazilie: muziekonderwijs en community arts. We hebben subsidie verleend aan de volgende projecten:

Het Leerorkest: uitwisselingsproject met Guri (Brazilië)
Het Leerorkest is een vierjarig uitwisselingsprogramma aangegaan met Projeto Guri in Brazilië, voor wederzijdse inspiratie vanuit elkaars werkwijzen en methodieken, en om zo bij te dragen aan de kwaliteit van muziekonderwijs in Nederland en Brazilië. Guri Santa Marcelina in São Paulo is een muziekeducatieprogramma gericht op sociaal-culturele integratie van kinderen uit de favela’s. Het onderwijsproces is gebaseerd op dialoog, ontwikkeling van eigen autonomie en gedeelde verantwoordelijkheid, waarin iedereen actief wordt betrokken.

Rotterdams Wijktheater: International community arts festival (ICAF)
Het ICAF biedt inspirerende voorbeelden, methodieken en ideeën over community art een internationaal podium. Het festivals heeft duurzame samenwerkingen opgezet met partners in Zuid-Amerika, Afrika, Noord-Amerika en Europa. In de aanloop naar het festival in 2017 wil het ICAF opnieuw een langdurige creatieve relatie aangaan met een Braziliaanse partner.

Ricciotti: tournee door Brazilie
In oktober 2016 gaf Ricciotti Ensemble ruim 40 optredens in Rio de Janeiro en São Paulo voor en met het breedst denkbare publiek. Twee weken lang speelde het 41-koppige orkest op pleinen, festivals, in parken, favelas, scholen, ziekenhuizen, gevangenissen, culturele centra en op straat.

Choroschool: Choro Holanda Project 2016
De choro-school in Nederland is opgezet vanuit een uitwisselingsproject van Nederlandse musici aan een choro festival in Brazilië. Vanuit de samenwerking met EPM in Rio de Janeiro is de Nederlandse school opgericht. In het Choro Holanda Project gaan musici uit Nederland naar Brazilie voor het geven van optredens, lezingen en workshops. Daarna komen Braziliaanse musici naar Nederland voor optredens, workshops en masterclasses.


Frankfurter Buchmesse

Verder ondersteunen we projecten die aansluiten bij de Frankfurther Buchmesse waar Nederland in 2016 gastland was.

Netwerk jeugdtheaterscholen: Drift
Vijf Nederlandse en vijf Vlaamse jeugdtheaterscholen/ -makers/-huizen worden uitgenodigd om aan de slag te gaan met literair materiaal. Vervolgens gaan ook Duitse groepen met het materiaal aan het werk. In de aanloop naar de Frankfürter Buchmesse (oktober 2016) worden de stukken in een drieluik vertoond (1x NL, 1x Vlaams, 1x Duits). Tijdens de Buchmesse komen alle groepen nog één keer samen en zullen alle vijftien stukken te zien zijn.

Crafts Council Nederland: Reading the Future
Kunststudenten uit Duitsland verdiepen zich elk jaar in het gastland van de Buch Messe en maken posters die in de stad worden opgehangen. Op deze manier worden de gasten verwelkomd. Nederland gaat een soortgelijke competetie organiseren: Nederlandse kunststudenten ontwerpen een poster voor Duitsland. Tijdens de Buch Messe is er ook een expertmeeting waar de onderzoeksvraag "wat is de toekomst van het boek?" centraal staat.

Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond: LiteraTour
Vanuit de subsidieregeling Jonge Kunst ondersteunen we daarnaast nog het project LiteraTour. Onder de noemer LiteraTour fietsen vijfentwintig jongeren van Oostende, Dortmund en Rotterdam/Amsterdam naar Frankfurt. De grote fietstocht mondt uit in een reeks producten zoals (slam)poëzie, muziek en videokunst. Lees het verslag op ons online magazine van een van de deelnemers aan LiteraTour.

Meest gelezen