Meer Muziek in de Klas

Méér Muziek in de Klas

In oktober 2014 kondigde minister Bussemaker in een brief aan de Tweede Kamer een aantal maatregelen aan om een impuls te geven aan muziekonderwijs binnen het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit. De subsidieregeling Impuls muziekonderwijs is onderdeel van deze activiteiten en sluit aan bij de beweging Méér Muziek in de Klas; de beweging waarbinnen publieke en private partijen zich de komende vijf jaar gezamenlijk inzetten voor structureel muziekonderwijs op de basisschool.

Méér Muziek in de Klas is een initiatief van het ministerie van OCW, een programma met als doel structureel muziekonderwijs op de basisschool. Publieke en private partijen zetten zich daar tot 2020 gezamenlijk voor in Minister Jet Bussemaker, Carolien Gehrels en Joop van den Ende maken zich samen met andere ambassadeurs sterk voor toegankelijk en deskundig muziekonderwijs. Hare Majesteit Koningin Máxima is erevoorzitter van het platform Ambassadeurs Muziekonderwijs.

Bijeenkomst onderzoek muziekonderwijs

Muziekonderwijs staat volop in de belangstelling. Kennis uit onderzoek kan hierbij een rol spelen. Welke relevante kennis uit onderzoek is er op dit moment beschikbaar? Hoe kan iedereen die betrokken is bij 'Méér Muziek in de Klas' daar gebruik van maken? En aan welke kennis heeft de praktijk behoefte? Dat waren de centrale vragen tijdens de bijeenkomst Onderzoek Muziekonderwijs, georganiseerd door OCW, het LKCA en de Haagse Hogeschool. Negen onderzoekers presenteerden hun werk, gevolgd door een levendige discussie met professionals uit de diverse werkvelden van het muziekonderwijs. Lees hier het verslag

 

Onderzoek Muziek telt!
In de brief van de Minister aan de tweede kamer wordt onder andere naar het in opdracht van Muziek telt! uitgevoerde onderzoek naar de stand van zaken in het muziekonderwijs verwezen. De belangrijkste conclusies uit dit onderzoek leest u terug in de publicatie Muziek telt, over muziekeducatie in het basisonderwijs (2012).

 

 

Meest gelezen