Informatie, tips en advies

De 3 meest voorkomende redenen waarom een aanvraag niet gehonoreerd wordt.

 

1. De begroting voldoet niet aan de vereisten.
De begroting moet sluitend zijn. Dat wil zeggen dat het totaalbedrag aan uitgaven overeen moet komen met het totaalbedrag aan inkomsten. De regeling richt zich op meer en beter muziekonderwijs, dus voor bestaande muziekactiviteiten op je school kun je geen subsidie aanvragen. Hebben jullie bijvoorbeeld al een schoolorkest dan kun je hiervoor geen subsidie aanvragen. Wel kun je bijvoorbeeld subsidie aanvragen voor extra onderdelen om de kwaliteit van het schoolorkest te verbeteren, zoals een training voor leerkrachten/ouders die het orkest begeleiden. Heeft je school al een abonnement op een (digitale) methode? Ondanks dat je dit elk jaar moet betalen, kun je hiervoor ook geen subsidie krijgen.

De kostenposten op de begroting moeten beschreven zijn in het aanvraagformulier en de bedragen in de begroting moeten overeenkomen met de financiële afspraken in de samenwerkingsovereenkomst.

2. De samenwerkingsovereenkomst is niet correct.

  • Vermeld de financiële afspraken in de samenwerkingsovereenkomst.
  • De samenwerkingspartner moet in de regio van de school gehuisvest zijn.
  • De samenwerkingspartner moet een organisatie met muziekexpertise zijn of collectief van zelfstandig werkende muziekdocenten. Een voorbeeld van een samenwerkingsovereenkomst vind je terug op deze website onder ‘Voorwaarden: waaraan moet een aanvraag voldoen?

 

3. De verbinding binnenschools – buitenschools is onvoldoende. 
Er vinden concrete activiteiten plaats die de verbinding bevorderen. Denk bijvoorbeeld aan kennismakingslessen onder schooltijd, gevolgd door proeflessen op school na schooltijd, met een mogelijk structureel vervolg. Het is niet voldoende wanneer een organisatie alleen informatie geeft over het buitenschoolse muziekaanbod.

 

Hulp bij muziekonderwijs

Denk je erover om werk te maken van je muziekonderwijs? De ruim 40 regionale CMK instellingen helpen graag. Je kunt natuurlijk ook kijken naar de plannen van de 15 scholen die als Vroege Starter zijn begonnen ter inspiratie. 

Overzicht muziekmethoden PO

Het LKCA heeft een overzicht ontwikkeld om muziekmethodes in het basisonderwijs in een oogopslag met elkaar te vergelijken. De Matrix Muziekmethoden geeft aan de hand van 50 vragen inzicht in 12 verschillende muziekmethoden, zonder waardeoordeel. Je kunt de matrix en aanvullende informatie vinden via de website van het LKCA.

 

Meest gelezen