Wilgenhof

Vroege Starter Zeeland

De Wilgenhof is een christelijke basisschool in Middelburg. Speerpunten zijn leesonderwijs en kunst en cultuur. De school ziet zichzelf niet alleen als een leerinstituut, maar vooral als een gemeenschap van mensen, van kinderen onderling, van kinderen en leerkrachten en van leerkrachten en ouders.


• Aantal leerlingen: 200
• Aantal docenten: 14
• CMK-partner: Scoop (Zeeland)
• Overige partnerinstellingen: Zeeuws Orkest, Middelburgs Muziekkorps, poppodium de Spot, Kunsteducatie Walcheren (onder de paraplu van Scoop)
• www.wilgenhof-onzewijs.nl


Ambitie

In samenwerking met CMK-partner Scoop, culturele instellingen en professionele musici doet De Wilgenhof er alles aan om goed en structureel muziekonderwijs te realiseren. Het bestaande aanbod in alle leerjaren wordt verdiept en aangevuld. Aan het eind van de driejarige impulsperiode geven alle leerkrachten met enthousiasme muzieklessen in een doorlopende leerlijn, zijn er genoeg muziekinstrumenten, komen professionele musici met regelmaat kinderen en leerkrachten inspireren, bezoeken kinderen jaarlijks muziekoptredens en is het plezier in muziek maken doorgetrokken naar buitenschoolse activiteiten binnen de Brede School, zoals een schoolorkest en schoolkoor.


Activiteiten

Structurele muzieklessen
Op de Wilgenhof wordt dagelijks gezongen en krijgen leerlingen minimaal één keer per week muziekles. Dit wil de school de komende jaren uitbreiden naar meerdere keren per week. Leerkrachten gaan structureel werken met de methode Moet je doen. Deze methode richt zich op zingen, luisteren, muziek maken, muziek vastleggen en bewegen. Deze verschillende activiteiten maken van muziek echt een doe-vak. De leerlingen doen op een speelse en leuke manier kennis, inzicht en vaardigheden op en leren een mening te vormen over muziek. Door het structureel inzetten van deze methode wordt een doorlopende leerlijn muziek gerealiseerd.


Deskundigheidsbevordering
De Wilgenhof verhoogt de kwaliteit van de lessen door professionele musici van onder andere het Zeeuws Orkest in te schakelen om de leerkrachten te coachen. Deze musici staan als co-teacher in de groep en overleggen met de leerkracht over welke ondersteuning nodig is. Tijdens studiebijeenkomsten wordt extra aandacht besteed aan specifieke thema’s, zoals het gebruik van muziekkokers in de les.


Verbinding binnen- en buitenschools aanbod
Om binnen- en buitenschools aanbod beter met elkaar te verbinden, gaat De Wilgenhof samenwerken met muziekinstellingen als het Zeeuws Orkest en het Middelburgs Muziekkorps. Zij verzorgen tijdens en na schooltijd structureel aanbod. Hoe dit er precies uit gaat zien, wordt nog bepaald. De school zou het waardevol vinden om ook met de Zeeuwse Muziekschool samen te werken, omdat zij denkt dat kinderen sneller lessen bij de Muziekschool willen volgen als de vakdocenten ook op school lessen geven of ondersteunen. Verder is De Wilgenhof van plan om een eigen schoolorkest en schoolkoor op te richten en muziekuitvoeringen te houden voor ouders en andere belangstellenden uit de wijk.

Directrice Gwenny Rijkse: ‘Muziek moet bereikbaar zijn voor iedereen. Daarom willen wij alle kinderen laten ervaren hoe mooi muziek is en hoeveel plezier je ermee kunt hebben. Dat begint natuurlijk bij een enthousiaste en goed geschoolde docent. Ik heb er vertrouwen in dat al onze muzieklessen over drie jaar van hoge kwaliteit zijn.’

Wilgenhof
Meest gelezen