RKBS Sint Antonius

Vroege Starter Utrecht

De Antonius van Paduaschool is een kleine katholieke school in het dorp De Hoef. In het kader van de profilering van de school in de jaren 2015-2019 willen ze de pedagogiek van Reggio Emilia gebruiken als inspiratiebron voor het onderwijs. Uitgangspunt van de Reggio-Emiliabenadering is dat kinderen gericht zijn op communicatie. Zij drukken zich daarbij niet alleen uit in gesproken en geschreven taal, maar ook via mimiek, geluid, beweging, dans, drama en muziek. Deze filosofie sluit goed aan bij belangrijke pijlers van de school: het ontwikkelen van talenten en creatief vermogen.


• Aantal leerlingen: 100
• Aantal docenten: 7
• CMK-partner: Kunst Centraal (Utrecht)
• Overige partnerinstellingen: Kunst Ronde Venen en Muziekschool Soundcheck (nog mee in gesprek)
• www.rkbsantoniusdehoef.nl


Ambitie

Sinds 2012 doet de Antonius van Paduaschool mee aan het CMK-project Scholen in talenten van Kunst Centraal en Landschap Erfgoed Utrecht. Leerkrachten ontwikkelen hun eigen talenten en ze herkennen en ontwikkelen de talenten van leerlingen. Het team is zo enthousiast over de workshops en begeleiding op het gebied van muziek dat zij hier graag nog meer aandacht aan wil besteden. De school streeft ernaar om over drie jaar binnen en buiten school structureel muziekonderwijs van hoge kwaliteit te leveren, de muziekactiviteiten te laten aansluiten bij de nieuwe benadering Reggio Emilia en mooie samenwerkingen te hebben met instellingen, ouders en musici.


Activiteiten

Structurele muzieklessen
De Antonius van Paduaschool gaat muziek vast opnemen in het weekrooster van alle groepen. Zingen minstens drie keer per week 10 minuten en andere vormen van muziek, zoals muziekinstrumenten bespelen, minstens één keer per week. Daarnaast wil zij muziek verbinden met andere vakken, zoals taal en rekenen. De school probeert in het eerste jaar twee methodes uit: 123ZING en Eigenwijs Digitaal. Aan het eind van het jaar kiest zij een van deze methodes om mee verder te gaan. De lessen van de groepsleerkrachten worden afgewisseld met voorbeeldlessen van vakdocent Allerd van den Bremen (Kunst Centraal). De school is van plan om in het laatste jaar van de impulsperiode een schoolkoor of -orkest vorm gegeven te hebben.


Deskundigheidsbevordering
Om het vak muziek nog beter in de vingers te krijgen, worden de leerkrachten gecoacht door de vaste vakdocent. Hij leert hen met de nieuwe methodes werken en geeft inspirerende voorbeeldlessen. Ook werkt hij met de leerkrachten en leerlingen toe naar een presentatie in het najaar van 2016. In het tweede en derde jaar van de impulsperiode wordt nog meer training en coaching aangeboden. De school is op zoek naar geschikte partners die dit kunnen verzorgen.


Verbinding binnen- en buitenschools aanbod
Samen met nieuwe partners uit de culturele omgeving wil de school graag een programma voor talentscouting opzetten. In activiteiten als een schoolkoor of –orkest zullen leerlingen hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. De school onderzoekt samenwerkingen met Kunst Ronde Venen en Muziekschool Soundcheck. Ook een samenwerking met Aslan Muziekcentrum, Muziekschool Amsterdam en het Utrechts Centrum voor de Kunsten behoort tot de mogelijkheden. Een vakdocent zal het koor of orkest begeleiden en samenwerken met een plaatselijke muziekschool, zodat leerlingen de kans krijgen om een instrument goed te leren bespelen.

 

Directeur Marianne Kenter: "Wij willen onze kinderen de universele taal van de muziek laten ervaren en beleven. In de hoop dat ze zichzelf ontwikkelen op het gebied van creatieve en muzikale vaardigheden, talenten en hun eigen identiteit."

RKBS Sint Antonius
Meest gelezen