RKBS Heilig Hart

Vroege Starter Gelderland

Heilig Hart is een katholieke basisschool in het kerkdorp Hernen in Gelderland. De school heeft drie Kansrijke Combinatiegroepen. Haar motto is: verbinden waar kan en apart waar nodig.


• Aantal leerlingen: 70
• Aantal docenten: 6
• CMK-partner: Cultuurmij Oost (Gelderland)
• Overige partnerinstellingen: Samenwerkingsstichting Kans en Kleur Wijchen, vakdocenten muziek, Gemeente Wijchen, Muziekvereniging St. Anna Bergharen
• www.bs-heilighart.nl


Ambitie

Basisschool Heilig Hart investeert al jaren in goed muziekonderwijs, omdat zij ziet dat het een positieve invloed heeft op de ontwikkeling van leerlingen. De groepen 3-4 en 5-6 krijgen sinds september 2013 les volgens het CMK-project Music4All. Tijdens dit project werd samen met de leerkrachten een doorlopende leerlijn muziek voor deze groepen ontwikkeld. De leerlingen volgen een programma Algemeen Muzikale Vorming (AMV) en krijgen instrumentenoriëntatie. De school vindt het geweldig dat zij met behulp van de Impuls muziekonderwijs de komende tijd kan werken aan een doorlopende leerlijn voor alle groepen, extra scholing voor de leerkrachten, coaching on the job door een vakdocent en verdieping van het naschoolse aanbod.

Activiteiten

Structurele muzieklessen
Aan de hand van een competentiegerichte doorlopende leerlijn muziek, ontwikkeld met behulp van C-Zicht van Cultuurmij Oost en het Leerplankader Kunstzinnige Oriëntatie van SLO, wil Heilig Hart muzieklessen opnemen in het lesprogramma van alle groepen. Daarnaast wordt het CMK-project Music4All doorontwikkeld, zodat het voor zowel de onderbouw, middenbouw als bovenbouw geschikt is. In acht jaar krijgen de leerlingen onder andere zangondersteuning met de methode 123ZING, lessen AMV, lessen instrumentenoriëntatie en extra muzieklessen. Vakdocenten en groepsleerkrachten wisselen de muzieklessen om de week af.


Deskundigheidsbevordering
Heilig Hart wil de groepsleerkrachten scholen en enthousiasmeren, zodat zij zelfstandig muzieklessen van kwaliteit kunnen geven. Ze krijgen trainingen van Cultuurmij Oost op het gebied van culturele competenties en het leerlingontwikkelsysteem Robinson, dat de school gebruikt voor het volgen, stimuleren en beoordelen van de culturele ontwikkeling van leerlingen. Verder schakelt de school vakdocenten in om de leerkrachten te ondersteunen en te coachen tijdens de les. Deze vakdocenten geven ook trainingen aan de vrijwilligers van Muziekvereniging St. Anna Bergharen die meewerken aan het naschoolse aanbod.

Verbinding binnen- en buitenschools aanbod
Samen met Cultuurknooppunt Wijchen-Beuningen gaat Heilig Hart in gesprek met muziekverenigingen uit de omgeving over een samenwerking. De school wil met deze verenigingen een naschools aanbod ontwikkelen dat aansluit bij het lesprogramma. Aan deze activiteiten mogen alle leerlingen deelnemen. De bedoeling is dat zij na schooltijd toewerken naar spetterende optredens.

Directrice Betsie Berens: ‘De ene leerling is goed in exacte vakken, de andere in creatieve vakken. We willen dat álle kinderen bij ons hun talenten kunnen ontwikkelen. Daarom is de aandacht voor muziek zo belangrijk. Helemaal nu onze muziekschool is opgeheven en weinig kinderen in het dorp met muziek in aanraking komen.’

RKBS Heilig Hart
Meest gelezen