RKBS De Golfbreker

Vroege Starter Noord-Holland

De Golfbreker is een rooms-katholieke basisschool in de wijk Westerkoog in Koog aan de Zaan. De school is onderdeel van een Integraal Kindcentrum (IKC) in ontwikkeling, gericht op het ontplooien van talenten.


• Aantal leerlingen: 475
• Aantal docenten: 30
• CMK-partner: Plein C (Noord-Holland)
• Overige partnerinstellingen: Kunstencentrum FluXus
• www.de-golfbreker.nl


Ambitie

Muziek als wezenlijk onderdeel van het onderwijs. Dat is het ideaal van basisschool De Golfbreker. De school vindt muziek heel belangrijk voor de (talent)ontwikkeling van kinderen. Daarom is muziek al een stroming in de talentenklassen en heeft de school in samenwerking met kunstencentrum FluXus een buitenschools aanbod met muzieklessen ontwikkeld. De komende drie jaar volgt De Golfbreker het muziekeducatieprogramma Muziek Maakt School (MMS) van FluXus. Dit programma is gebaseerd op de methode Hallo DaCapo. MMS gaat uit van de visie dat het nieuwe muziekonderwijs duurzaam moet zijn en een doorlopende leerlijn moet hebben.


Activiteiten

Structurele muzieklessen
Leerlingen krijgen instrumententaal en non-instrumentaal muziekonderwijs dat draait om het aanleren van basisvaardigheden die ten grondslag liggen aan alle muziekgenres. Zo ontdekken ze hun creativiteit en hun eigen voorkeuren. Ze leren beelden, taal, muziek, spel en beweging gebruiken om gevoelens en ervaringen uit te drukken en om te communiceren. Muziekdocenten van FluXus en groepsleerkrachten geven de groepen 1 t/m 4 wekelijks een half uur les volgens de methode Hallo DaCapo en de groepen 5 t/m 8 een half uur koorles en drie kwartier instrumentale les. Zingen is in MMS de basis. Daar wordt in de jongste groepen al veel aandacht aan besteed. Voor kinderen uit groep 8 met talent en affiniteit voor een specifiek instrument zijn er speciale talentenklassen: lessen die meer verdiepend zijn.


Deskundigheidsbevordering
Groepsleerkrachten doen mee aan de muzieklessen van vakdocenten om motivatie en inspiratie op te doen. Ook krijgen ze anderhalf jaar bijscholing, waarin ze lessen van vakdocenten gaan overnemen. De vakdocenten blijven wel aanwezig om de lessen te monitoren. De bijscholing draait vooral om de methode Hallo DaCapo, die kinderen met duurzame muzieklessen en talentontwikkeling dichter bij hun creativiteit brengt.


Verbinding binnen- en buitenschools aanbod
De lessen van de talentklassen zijn ontwikkeld in samenwerking met FluXus en sluiten aan bij de lessen onder schooltijd. Na zes lessen kunnen kinderen zich inschrijven voor een cursus bij FluXus, die ook in het schoolgebouw wordt gegeven. Met concerten, bijvoorbeeld in het winkelcentrum, laten de leerlingen na afloop van een talentenklas horen wat ze hebben geleerd. Daarnaast kunnen enthousiaste leerlingen meespelen in het schoolorkest, waarvoor na schooltijd wordt geoefend.

Meest gelezen