PCBS De Vlieger

Vroege Starter Den Haag

De Vlieger is een grote protestants-christelijke school in Den Haag die streeft naar het geven van onderwijs in een veilige en uitdagende omgeving. Naast het stimuleren van zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel vindt de school het erg belangrijk dat kinderen goed kunnen samenwerken.


• Aantal leerlingen: 640
• Aantal docenten: 38
• CMK-partner: CultuurSchakel (Den Haag)
• Overige partnerinstellingen: Muziekschool Ypenburg, Koorenhuis, Residentie Orkest
• www.pcbsdevlieger.nl


Ambitie

Na een periode waarin De Vlieger extra veel aandacht aan taal en rekenen moest besteden, heeft de school weer ruimte voor cultuureducatie. Het bevlogen team is daar blij mee en zet zich de komende jaren graag in voor een belangrijk onderdeel van cultuureducatie: muziek. De school werkt al mee aan de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn muziek in het kader van het project Cultuuronderwijs op zijn Haags (COH). Met de Impuls muziekonderwijs wil zij leerlingen vooral enthousiasmeren en hun muzikale talent laten ontdekken. Goed geschoolde leerkrachten die inspirerend les kunnen geven zijn hiervoor essentieel. Daarom gaat de school hard aan de slag met deskundigheidsbevordering.


Activiteiten

Structurele muzieklessen
De muziekspecialist van de school werkt samen met de muziekspecialist van de CultuurSchakel om wekelijkse muzieklessen te ontwerpen. Deze sluiten aan bij de doorlopende leerlijn muziek die nu wordt ontwikkeld in het kader van COH. In de leerlijn staan het creatief proces en de kennismaking met professionele musici centraal. In de lessen gaan leerkrachten aan de slag met liedjes en werkvormen van de ZangExpress en waarschijnlijk met de praktische methode Moet je doen. Deze methode richt zich op zingen, luisteren, muziek maken, muziek vastleggen en bewegen.


Deskundigheidsbevordering
Om hun kennis en vaardigheden te vergroten, krijgen leerkrachten gitaarlessen (optioneel) en workshops stemgebruik, bodypercussie en basisinstrumenten van muziekexperts van Muziekschool Ypenburg, de CultuurSchakel en de ZangExpress. Om ervoor te zorgen dat alle leerkrachten hun opgedane kennis meteen in de praktijk kunnen brengen, worden gitaren en basisinstrumenten aangeschaft. Tijdens de les krijgen leerkrachten coaching van de muziekspecialist van de school. Zij gaat de komende tijd een ICC-curcus volgen om een visie en beleid op het gebied van cultuuronderwijs te ontwikkelen, in het bijzonder op het gebied van muziekonderwijs.


Verbinding binnen- en buitenschools aanbod
De Vlieger zoekt nieuwe samenwerkingen met onder andere Muziekschool KunstInn, het Ypenburgs Jeugdorkest en muzikale ouders. De school wil samen met deze partijen een schoolorkest oprichten, zoals eerder incidenteel al eens gebeurde. Om kennis te maken met meer culturele aanbieders in de omgeving bezoekt zij netwerkbijeenkomsten, verzorgd door de CultuurSchakel. Met een aantal aanbieders, zoals het Koorenhuis en het Residentie Orkest, heeft de school al een uitwisseling. Leerlingen gaan naar optredens en musici komen in de klas langs om samen met de leerlingen muziek te maken.

Directrice Ira Sloof: ‘Muziek verbindt, maakt vrolijk en doet emotioneel veel met kinderen. Ze komen er lekkerder door in hun vel te zitten. Of je er wel of niet goed in bent, doet er niet toe. Iedereen kan zingen en muziek maken. Dat geldt ook voor de leerkrachten. Zij moeten er vertrouwen in krijgen dat iedereen goede en enthousiaste muzieklessen kan geven. Daar gaan we voor!’

Meest gelezen