Openbare Jenaplan Basisschool Het Maasveld

Vroege Starter Limburg

Openbare Jenaplan Basisschool Het Maasveld is een levendige school, gevestigd in de wijk Maasveld in het Limburgse Tegelen. De school is onderdeel van een Integraal Kind Centrum (IKC) met vijftien lokalen, een ruimte voor de peuterspeelzaal en kinderopvang en twee kinderdagverblijfruimtes.
• Aantal leerlingen: 360
• Aantal docenten: 22
• CMK-partner: Cultuurpad (Limburg)
• Overige partnerinstellingen: SIEN (werkmaatschappij binnen Cultuurpad), Kunstencentrum Venlo, verschillende zelfstandige muziekexperts, kindpartners in IKC, de Vroege Vogels Limburg, Koninklijke Harmonie Caecilia Tegelen, Harmonie Sempre Avanti Tegelen en Het Tegels Symphonie Orkest
• www.maasveld-akkoord-po.nl


Ambitie

Muziek verrijkt het onderwijs en is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen, vindt basisschool Het Maasveld. Daarom gaat zij de komende drie jaar op zoek naar de ideale plek voor muziek in het curriculum. In samenwerking met partners, zoals Cultuurpad, werkt de school aan de implementatie van een doorlopende leerlijn. Zij is van plan muziek in alle activiteiten van het jenaplanonderwijs te integreren, zoals kringgesprekken, spelend leren, vieringen en schoolse vakken. Om dit te laten slagen, wil Het Maasveld de muziekpedagogische vaardigheden van leerkrachten vergroten.


Activiteiten

Structurele inzet muziek
Het Maasveld gebruikt muziek als middel. Zowel in vieringen en themaweken, zoals de Kinderboekenweek en het Lichtjesfeest, als in taalles, rekenles en de methode voor wereldoriëntatie Argus Clou. Leerkrachten maken in hun lessen gebruik van de database muziek (www.doemeermetmuziek.nl) die door SIEN is ontwikkeld. Hierin kunnen zij zoeken op vaardigheden, thema’s, vakken of muzikale uitgangspunten. De activiteiten die daarbij aansluiten variëren van een dansje met kleuters rondom het thema Lente tot de koppeling tussen notenwaardes en het binaire stelsel. Tijdens de lessen wordt in acht jaar een brede muzikale basis gelegd en krijgen kinderen plezier in muziek.


Deskundigheidsbevordering
De komende drie jaar worden leerkrachten geïnspireerd, gemotiveerd en gefaciliteerd. Hiervoor schakelt de school professionele musici uit de omgeving in. Zo nam een groep muzikanten de lessen onlangs één dag over. Zij lieten zien hoe je muziek op een leuke en makkelijke manier in kunt zetten, bijvoorbeeld door het maken van een rap van woorden tijdens de taalles. Alle voorbeelden van de muzikanten worden geplaatst op www.meerdoenmetmuziek.nl. De komende tijd krijgen leerkrachten handvatten van muziekexperts van Cultuurpad om zelf verder te kunnen met de integratie van muziek in alle activiteiten en thema’s. De experts geven muzieksuggesties die aansluiten bij de leerdoelen van elk thema en de leerdoelen van muziek. Begin volgend jaar blikt het hele schoolteam tijdens een studiemiddag over muziekonderwijs terug op de eerste maanden, wisselt ervaringen uit en bepaalt de vervolgstappen.


Verbinding binnen- en buitenschools aanbod
De school richt zich het eerste jaar vooral op het integreren van muziek in de activiteiten onder schooltijd. Ondertussen onderzoekt zij welke harmonies en fanfares in de omgeving kunnen bijdragen aan naschools muziekonderwijs dat goed aansluit bij het aanbod binnen school.


Directeur Patrick Nieskens: ‘Dingen als plezier en samenhorigheid kun je niet goed meten, maar zijn wél heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Daarom vinden wij muziekonderwijs zo waardevol. Door muziek op een laagdrempelige manier aan te bieden, zie ik nu al ongelooflijk veel lol en enthousiasme bij zowel leerkrachten als leerlingen.’

 

 Openbare Jenaplan Basisschool Het Maasveld
Meest gelezen