OBS De Poolster

Vroege Starter Drenthe

Openbare basisschool De Poolster ligt aan de rand van het dorp Nieuw Roden in Drenthe en is recent gefuseerd met OBS Steenbergen in Roderesch. De school richt zich vooral op het ontwikkelen van cognitieve, sociaal-emotionele, creatieve, culturele en lichamelijke vaardigheden.


• Aantal leerlingen: 325-350
• Aantal docenten: 26
• CMK-Partner: Kunst en Cultuur Drenthe
• Overige partners: muziekspecialist dhr. Marinus Scholten, Cultuur Educatie Noordenveld, gemeentelijke cultuurcoach, lokale gastdocenten zoals Esther van Dijk en Gonda Jonker
• www.depoolster.nl


Ambitie

De Poolster haalt de komende jaren alles uit de kast om het muziekonderwijs in alle groepen een flinke impuls te geven. Dit doet zij onder andere door de deskundigheid van teamleden te vergroten en structureel muziekonderwijs en muzikale ervaringen aan te bieden. Na drie jaar beschikt de school over een doorlopende leerlijn muziek én een goed geschoold en bevlogen team dat in staat is om zelfstandig muzieklessen van kwaliteit te geven.


Activiteiten

Structurele muzieklessen
De Poolster ziet zang als de basis van muziekonderwijs. Daarom richt zij zich in het eerste jaar vooral op dit onderdeel. Elke groep krijgt wekelijks minimaal drie kwartier zangles. Daarnaast krijgt groep 4 ook dertig lessen Algemene Muzikale Vorming (AMV) en krijgen de overige groepen een keer in de twee jaar een extra muziekactiviteit, zoals gastlessen of het bezoeken van een muziekvoorstelling. Deze lessen horen bij het Cultuurmenu en worden door de gemeente Noordenveld gefinancierd.

In het tweede en derde jaar wordt het onderdeel zang in de groepen 1 t/m 4 geïntensiveerd, terwijl de groepen 5 t/m 8 te maken krijgen met nieuwe onderdelen uit de doorlopende leerlijn, zoals instrumenten leren bespelen en kennismaken met verschillende muziekgenres, gekoppeld aan zelf componeren.

Deskundigheidsbevordering
Om het muziekonderwijs de komende jaren vorm te geven, trekt De Poolster een externe muziekspecialist aan. Hij zal door middel van teamtrainingen, individuele begeleiding, voorbeeldlessen en co-teaching de kennis en vaardigheden van de docenten vergroten. Ook zal hij de invoering van de nieuwe doorlopende leerlijn muziek en de nieuwe methode muziek begeleiden. Verder stelt de school een interne muziekcoördinator aan, die de deskundigheidsbevordering coördineert, de kwaliteit van het onderwijs in de gaten houdt en vernieuwingen doorvoert.


Verbinding binnen- en buitenschools aanbod
Met behulp van groepsleerkrachten, vakdocenten en enthousiaste ouders worden het schoolorkest en het schoolkoor voortgezet en uitgebreid. Om binnen- en buitenschools aanbod beter met elkaar te verbinden, neemt De Poolster activiteiten die leiden tot deelname aan deze groepen structureel op in het lesprogramma. Denk aan het instuderen van liedjes met bladmuziek. Voor deze activiteiten schakelt de school muziekaanbieders uit de omgeving in. Ook de gemeentelijke cultuurcoach en de muziekcoördinator zullen zich de komende tijd buigen over een betere afstemming tussen de activiteiten binnen en buiten school.

Directeur Jan Timmer: ‘Op school gaat het vaak over leeropbrengsten en resultaten. Muziek gaat vooral om het plezier dat je met elkaar beleeft. Het zorgt voor een goede sfeer en brengt leven in de brouwerij. Daarom vinden wij het zonde als de aandacht voor muziek verslapt. Ik kijk uit naar een hoop gezang en plezier als ik door de gangen loop.’

OBS De Poolster
Meest gelezen