Johan Seckelschool

Vroege Starter Overijssel

De Johan Seckelschool is een streekschool voor Christelijk Speciaal Basisonderwijs in Ommen. De leerlingen hebben leer- en/of gedragsproblemen waardoor ze niet goed in het reguliere basisonderwijs kunnen functioneren.
• Aantal leerlingen: 115
• Aantal docenten: 15
• CMK-partner: Rijnbrinkgroep (Overijssel)
• Overige partnerinstellingen: Hafamo, Eigenwijs Digitaal
• www.johanseckel.nl

Ambitie

‘Onze kinderen luisteren graag naar muziek, maar wat is nou leuker dan het zelf doen?’ Vanuit die gedachte gaat de Johan Seckelschool de komende drie jaar hard aan de slag om het muziekonderwijs in alle groepen een stevige impuls te geven. Muziek wordt structureel onderdeel van het curriculum. Alle leerkrachten geven wekelijks zelfstandig muziekles en werken samen met muziekdocenten van muziekverenigingen als ze extra hulp nodig hebben met bepaalde onderdelen uit de doorlopende leerlijn. Deze muziekdocenten werken ook mee aan speciale muziekprojecten onder en na schooltijd.

Activiteiten

Structurele muzieklessen
Op de Johan Seckelschool krijgen leerlingen wekelijks muziekles van een goed niveau en met opbouw in muzikale kennis en vaardigheden. De school gebruikt de methode Eigenwijs Digitaal, omdat het een hele complete digitale methode is met een groot aantal liedjes en een doorlopende leerlijn van groep 1 t/m 8. De muzieklessen worden gegeven door groepsleerkrachten en vakdocenten van de stichting Hafamo, een samenwerkingsverband van muziekverenigingen uit de buurt.


Deskundigheidsbevordering
Om goed met de nieuwe methode te leren werken, volgen leerkrachten een oriëntatieworkshop van de trainers van Eigenwijs Digitaal. Hierin krijgen ze uitleg en tips en proberen ze de methode zelf uit. In een vervolgworkshop krijgen ze nog meer handreikingen en praktijkopdrachten. Ook worden dan eventuele problemen waar ze in de les tegenaan lopen behandeld. Sommige leerkrachten leren het meest als ze persoonlijk begeleid worden. Zij krijgen extra belevingsgerichte of vraaggerichte training. Een trainer neemt bijvoorbeeld een les van hen over of komt kijken bij een les, om daarna samen te reflecteren.


Verbinding binnen- en buitenschools aanbod
Muzikanten van stichting Hafamo zullen leerlingen elk jaar laten kennismaken met muziekinstrumenten van de verenigingen. Ook werken zij samen met de leerkrachten toe naar een jaarlijks meespeelconcert tijdens een ouderavond. Eigenwijs Digitaal ontwikkelt voor dit concert speciale lesmodules en arrangeert zes liedjes uit de methode speciaal voor orkest. Op de Johan Seckelschool ligt de zwaarte van het project onder schooltijd, omdat de meeste leerlingen van ver komen en na schooltijd direct naar huis gaan.


Leerkracht Lee-Anne Brink-Bakker: ‘Muziek zorgt ervoor dat kinderen belangrijke vaardigheden ontwikkelen, zoals samenwerken, creativiteit en communiceren. Daarnaast is muziek een heerlijke uitlaatklep voor hen. Daarom vinden wij het zo belangrijk om er veel aandacht aan te besteden. Dit plan wordt gedragen door het hele team. Alle docenten zijn enthousiast.’

Johan Seckelschool
Meest gelezen