IKC Laterna Magica

Vroege Starter Amsterdam

Integraal Kindcentrum Laterna Magica in Amsterdam werkt vanuit Natuurlijk Leren. Kinderen hebben een persoonlijk ontwikkelplan en een coach, die samen met hen een portfolio bijhoudt. De school geeft het onderwijs vorm met thema’s die aansluiten bij de waarden die zij belangrijk vindt: binding, energie, communicatie, groei en leven.


• Aantal leerlingen: 700
• Aantal docenten: 80
• CMK-partner: Mocca Amsterdam
• Overige partnerinstellingen: Muziekschool Amsterdam, Het Nederlands Philharmonisch Orkest
• www.obslaternamagica.nl


Ambitie

Al jaren heeft Laterna Magica een mooie samenwerking met Muziekschool Amsterdam en Het Nederlands Philharmonisch Orkest. De komende drie jaar gaat de school nog intensiever met Het Nederlands Philharmonisch Orkest samenwerken om een bloeiend en blijvend schoolorkest te realiseren. Daarnaast wil de school de andere muziekactiviteiten uitbreiden en de muziekpedagogische kennis van het team vergroten. De bestaande doorlopende leerlijn muziek zal worden herschreven en uitgebreid.

Activiteiten

Structurele muzieklessen
Op Laterna Magica krijgen alle leerlingen wekelijks muzieklessen. Bij de 4 t/m 6 jarigen geeft een vakdocent elke week lessen ‘lekker zingen en dansen’. Kinderen van 6 t/m 9 jaar krijgen lessen van het muziekprogramma ZING ZO! van Muziekschool Amsterdam, de ene week van een vakdocent en de andere week van een groepsleerkracht. In de bovenbouw geeft een vakdocent wekelijks muziektheaterlessen die vooral draaien om het componeren van liedjes.

Naast de muzieklessen besteedt de school de komende drie jaar veel tijd aan het opzetten van een schoolorkest. Dit orkest wordt begeleid door het Nederlands Philharmonisch Orkest, dat per schooljaar twintig workshops geeft en samen met de kinderen één eigen muziekstuk componeert. Twee keer per jaar geeft het schoolorkest een grootse presentatie, in samenwerking met het ouderkoor en het kinderkoor.


Deskundigheidsbevordering
Om hun kennis en vaardigheden te vergroten, volgen leerkrachten workshops op het gebied van zang en muziekdidactiek, maar ook workshops die aansluiten bij specifieke leervragen die zij hebben. Deze workshops worden gegeven door professionele muzikanten van onder andere Muziekschool Amsterdam en Het Concertgebouw. Tijdens de ZING ZO!-lessen die leerkrachten om de week zelf geven, krijgen ze ondersteuning van de vaste vakdocent.


Verbinding binnen- en buitenschools aanbod
Op Laterna Magica lopen binnen- en buitenschools aanbod al in elkaar over. In de naschoolse tijd krijgen de kinderen ZING ZO!-workshops, blokfluitworkshops en koorles van de vaste vakdocent. Met de nieuwe instrumenten die de school voor het schoolorkest aanschaft, kunnen kinderen na schooltijd ook muzieklessen volgen bij een vakdocent van Muziekschool Amsterdam. Kinderen van 0 tot 4 jaar kunnen samen met hun (groot)ouders meedoen aan Muziek op schoot, waarin zij spelenderwijs werken aan gevoel voor muziek, expressie en bewegen. Leerkrachten die met kinderen van 0 tot 4 jaar werken, kunnen na schooltijd cursussen volgen om Muziek op Schoot te leren geven.
Verder brengen alle leerlingen jaarlijks een bezoek aan een concert, bijvoorbeeld in Het Concertgebouw.


Vakdocent dans en muziek Angelique Hop: ‘Wij droomden al jaren van een schoolorkest en zijn dolblij dat die droom nu uitkomt. De samenwerking met Het Nederlands Philharmonisch Orkest is fantastisch. Musici die ’s avonds in Het Concertgebouw optreden, spelen overdag samen met onze leerlingen. Ik weet zeker dat die daardoor met sprongen vooruitgaan.’

Meest gelezen