De Europaschool

Vroege Starter Flevoland

De Europaschool is gevestigd in het gloednieuwe stadsdeel Almere Poort in Flevoland. De school biedt een compleet onderwijsaanbod met de nadruk op resultaatgericht onderwijs in de basisvakken, aangevuld met ruimte voor creatieve ontplooiing. In 2014 is de school uitgeroepen tot de ‘Beste cultuurschool van Flevoland’.


• Aantal leerlingen: 150
• Aantal docenten: 10
• CMK-partner: FleCk (Flevoland)
• Overige partnerinstellingen: Collage Almere, Almeerse Scholen Groep
• www.europaschool.asg-almere.nl


Ambitie

Op de Europaschool zet het hele team zich met veel passie in voor cultuureducatie. De school ziet de Impuls muziekonderwijs als een mooi avontuur dat nieuwe kansen en mogelijkheden biedt. Haar plan voor de komende drie jaar is om leerlingen op een laagdrempelige manier te laten kennismaken met alle facetten van muziek, in samenwerking met culturele partners en ouders. Dit gebeurt onder andere door een doorlopende leerlijn te implementeren, leerkrachten praktijkgerichte scholing te geven, vakexperts in te zetten, met leerlingen concerten en optredens te bezoeken en zowel tijdens als na schooltijd instrumentele muziekles en (koor)zang aan te bieden. De school hoopt een voorbeeld te zijn voor andere scholen in Flevoland en daarbuiten.


Activiteiten

Structurele muzieklessen
De leerlingen van de Europaschool kregen al wekelijks muziekles, maar daar zat weinig structuur en opbouw in. Dat wil de school veranderen door een lesprogramma te ontwikkelen dat aansluit bij de doorlopende leerlijn. In de wekelijkse lessen zal meer aandacht komen voor muziekinstrumenten en samen muziek maken, want de school vindt het opvallend dat geen enkele leerling buiten school muziekles volgt. Zij schaft voor deze lessen nieuwe instrumenten aan. Voor de zanglessen gebruikt de Europaschool liedjes, teksten, noten, en lessen van de Zingkikker, oftewel oud-vakleerkracht en componist Chris Winsemius. Naast de reguliere lessen zullen alle groepen twee keer per jaar een muziekoptreden bezoeken.


Deskundigheidsbevordering
Tijdens de muzieklessen krijgen de groepsleerkrachten waar nodig ondersteuning van vakdocenten van College Almere. Deze vakdocenten geven ook teamtrainingen op het gebied van creatief muziek maken, bijvoorbeeld met Chinese eetstokjes, en extra trainingen die zijn afgestemd op de leervragen van leerkrachten. Tien enthousiaste leerkrachten hebben zelf een gitaar gekocht en gaan samen op gitaarles, zodat zij hun leerlingen beter kunnen begeleiden.


Verbinding binnen- en buitenschools aanbod
De Europaschool is van plan om met twee naburige scholen een naschools aanbod te verzorgen, waar alle leerlingen aan mee kunnen doen. Elke school brengt haar eigen expertise in. Eén samenwerkingspartner is al gevonden: de Columbusschool. De leerlingen van deze school mogen meedoen met het schoolkoor en de talentenmiddag van de Europaschool en de leerlingen van de Europaschool mogen meedoen met het schaaktoernooi van de Columbusschool. De school gaat op zoek naar muzikale ouders en culturele partners die deze activiteiten samen met leerkrachten willen begeleiden. Verder denkt zij na over meer mogelijkheden om de culturele omgeving bij de plannen te betrekken, zoals op de eerste dag van dit schooljaar al gebeurde. Een brassband speelde samen met de leerlingen en maakte er een groot feest van.

Leerkracht Trees Berkouwer: ‘Op onze school zitten veel kinderen die muziek van huis uit niet meekrijgen. Daarom is het zo belangrijk dat ze er bij ons wel mee in aanraking komen en van kunnen genieten. Ik vind het heel mooi om te zien hoe muziek leerlingen verbindt en hoe talent tot bloei komt.’

De Europaschool
Meest gelezen