De Clipper

Vroege Starter Rotterdam

De Clipper is een montessorischool in Rotterdam met gemengde groepen. De school streeft naar hoogstaand onderwijs op maat en vindt het belangrijk dat leerlingen met verschillende culturen leren omgaan. Ook is de Clipper een EarlyBird-school, wat inhoudt dat leerlingen meer, beter en vroeger (vanaf groep 1) Engelse les krijgen.


• Aantal leerlingen: 330
• Aantal docenten: 15
• CMK-partner: Music Matters (Rotterdam), Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR)
• Overige partnerinstellingen: SKVR Wijkmuziekschool Feyenoord, Coördinator Wijkmuziekscholen Doron Peper, ZangExpress
• www.declipper.nl


Ambitie

Tot nu toe was muziek een losstaande wekelijkse les op montessorischool De Clipper. De komende drie jaar wil de school graag meer uit muziekonderwijs halen door het te verbinden met andere vakken. Dat past goed bij het Kosmisch Onderwijs waarmee zij sinds vorig schooljaar is gestart. De leerkrachten werken nu met thema’s en besteden binnen die thema’s aandacht aan verschillende vakken, zoals Engels, techniek en taal. De school vindt het belangrijk dat zij ook cultuur en muziek bij de thema’s betrekken. Over drie jaar zal muziek een vanzelfsprekend en vast onderdeel van de lessen zijn en kunnen de leerkrachten zelfstandig muziekles geven, ondersteund door de vaste muziekdocent.


Activiteiten

Structurele muzieklessen
Via verschillende thema’s komen de leerlingen van De Clipper meerdere keren per week in aanraking met muziek. Binnen het thema Indianen luisteren de groepen bijvoorbeeld naar indianenmuziek en onderzoeken ze met welke instrumenten indianen muziek maakten. Ter inspiratie en stimulatie van zowel de leerlingen als de leerkrachten worden nieuwe materialen voor de mediatheek, zoals boeken, beeld en geluid, en nieuwe instrumenten aangeschaft. De school blijft werken met de liedjes en werkvormen van de ZangExpress.


Deskundigheidsbevordering
Naast de lessen van de vaste muziekdocent, die voor twee dagen wordt aangesteld, gaan alle leerkrachten zelf muziekles geven. Om hun muzikale kennis en vaardigheden te vergroten, kijken zij mee met de lessen van de muziekdocent en krijgen ze coaching van haar tijdens hun eigen lessen. Ook reflecteren de leerkrachten tijdens teambijeenkomsten samen op hun lessen om van elkaar te leren. Verder geeft de ZangExpress een paar keer per jaar enthousiasmerende workshops, waarin leerkrachten leren om hun eigen stem op een verantwoorde en makkelijke manier te gebruiken.


Verbinding binnen- en buitenschools aanbod
De Clipper werkt samen met de Wijkmuziekschool van de SKVR. De school biedt onderdak aan de muziekschool en stimuleert leerlingen om er muzieklessen te volgen. Ook stimuleert zij leerlingen om mee te doen aan het Wijkorkest. Gezamenlijk werken de school en de muziekschool met kinderen toe naar optredens voor ouders en andere belangstellenden. De muziekdocent van De Clipper geeft tijdens schooltijd blokfluitles en begeleidt na schooltijd het schoolkoor. Er wordt onderzocht of de Wijkmuziekschool, andere instellingen en muzikale ouders aan deze activiteiten kunnen bijdragen.

Directrice Helma Kemner: ‘Toen ik bij de aftrap van de muziekimpuls luisterde naar de speech van Jet Bussemaker dacht ik: daar draait het voor ons ook precies om. Muziek is goed voor de ontwikkeling van leerlingen en zorgt voor eigenwaarde, samenhorigheid en een heleboel plezier. Als je jong bent, pik je het ook nog makkelijk op. Ik vind het mooi dat je muziek overal mee kunt verweven, zoals wij nu gaan doen. Dat past ook bij de wereld van kinderen. Muziek is overal om hen heen.’

Meest gelezen