Dalton Westerschool

Vroege Starter Groningen

Dalton Westerschool is een daltonschool met een gemengde populatie. Het is een academische basisschool, oftewel een centrum voor onderwijsinnovatie en personeelsontwikkeling waar samenwerking tussen werkveld, beroepsopleidingen, universiteiten en andere kenniscentra een organisatievorm krijgt.


• Aantal leerlingen: 350
• Aantal docenten: 23
• CMK-partner: KCDR (Drenthe en Groningen)
• Overige partnerinstellingen: cultuurcentrum vanBeresteyn, muziek-, dans- en theaterschool Veendam
• www.westerschool.picto.nl


Ambitie

De Dalton Westerschool vindt het heel belangrijk om leerlingen te stimuleren hun talenten te ontwikkelen. Niet alleen op het gebied van taal en rekenen, maar ook op creatieve gebieden als muziek. Daarom gaat het schoolteam enthousiast aan de slag met het verbeteren en vernieuwen van het muziekonderwijs. Na drie jaar zal de school een verticale doorlopende leerlijn muziek uitvoeren volgens de muziekmethode Moet je doen. Het muziekonderwijs zal aansluiten bij de kenmerken van het daltononderwijs.


Activiteiten

Structurele muzieklessen
Alle groepen krijgen wekelijks muzieklessen volgens de methode Moet je doen. Deze methode richt zich op zingen, luisteren, muziek maken, muziek vastleggen en bewegen. Ook wordt muziek verbonden met andere vakken, zoals in de onderbouw al gebeurt. De lessen van groepsleerkrachten worden afgewisseld met lessen van vakdocenten. Vakdocenten geven onder andere Algemene Muzikale Vorming (AMV) en lessen in Orff-instrumenten.


Deskundigheidsbevordering
De vaardigheden van de leerkrachten worden vergroot en versterkt door collegiale consultatie, teamteaching en ondersteuning van vakdocenten. Collegiale consultatie houdt in dat leerkrachten bij elkaar in de groep kijken, de lessen met elkaar doornemen en zo inspiratie opdoen. De vakdocenten van muziekschool Veendam geven voorbeeldlessen en adviezen. Ook helpen zij bij de invoering van de nieuwe methode en bij het gebruiken van Orff-instrumenten. Verder is de school van plan om een leerkrachtenkoor op te richten, waarin leerkrachten met elkaar zingen en instructie krijgen over het aanleren van een lied. In de loop van de drie jaar krijgen leerkrachten extra cursussen over specifieke onderdelen van de leerlijn en vaardigheden waaraan het team nog aandacht wil besteden.


Verbinding binnen- en buitenschools aanbod
De Dalton Westerschool werkt samen met cultuurcentrum vanBeresteyn en de muziek-, dans- en theaterschool Veendam. Vakdocenten van deze organisaties nemen op school lessen over van de groepsleerkracht en werken met de leerlingen toe naar een presentatie. Verder geeft het schoolorkest van middelbare school Winkler Prins af en toe gastoptredens om de leerlingen enthousiast te maken. Op dit moment inventariseert de school welke muziekverenigingen er nog meer in de omgeving zijn en onderzoekt hoe zij hiermee kan samenwerken.


Directeur Han-Rogier de Vrij: ‘Door de school lopen en in verschillende lokalen leerkrachten zien die enthousiast en uitgebreid muziekonderwijs geven. Daar kijk ik erg naar uit. Ik hoop dat muziek echt bij de school gaat horen. Het kan zoveel doen voor de cognitieve en sociale ontwikkeling van leerlingen, maar ook voor de sfeer in de groep. Ik heb er vertrouwen in dat het muziekonderwijs over drie jaar stevig staat.’

 

Dalton Westerschool
Meest gelezen