CBS Groen van Prinsterer

Vroege Starter CBS Groen van Prinsterer

Groen van Prinsterer is een christelijke basisschool in Middelharnis. De school vindt het belangrijk om met haar christelijk onderwijs kennis over te dragen in een christelijk klimaat en om leerlingen te vormen en begeleiden naar zelfstandigheid. Veelzijdig leren om kleurrijk te leven is haar motto.


• Aantal leerlingen: 185
• Aantal docenten: 13
• CMK-partner: Kunstgebouw (Zuid-Holland)
• Overige partnerinstellingen: Koninklijke Muziekvereniging Sempre Crescendo
• www.cbsgroen.nl


Ambitie

De grote wens van de Groen van Prinsterer is om alle leerlingen te laten zien wat muziek voor hen kan betekenen én om hen muziek te laten beleven met hoofd, hart en handen. Daarom wil de school een flinke impuls geven aan het muziekonderwijs. De komende jaren krijgen de leerkrachten meer kennis en vaardigheden aangereikt, bezoeken leerlingen muziekvoorstellingen en -instellingen, helpen muziekexperts bij de lessen en wordt muziek gebruikt om leerlingen te laten reflecteren op zichzelf en de wereld. De muziekactiviteiten die vanuit het CMK-project Samen leren en verbeteren zijn gestart, worden voortgezet en uitgebreid.


Activiteiten

Structurele muzieklessen
Op de Groen van Prinsterer krijgt de onderbouw twee keer en de bovenbouw één keer per week muziekles. Tot nu toe werd er vooral veel aandacht besteed aan zingen. De komende jaren wil de school leerlingen laten kennismaken met muziek in de breedste zin van het woord. De muzieklessen zullen bestaan uit zingen, ritmische patronen verkennen, componeren en improviseren, muziekinstrumenten bespelen en naar muziek luisteren. Leerlingen bezoeken verschillende muziekpodia. Ook leren zij zelf muziekpresentaties houden tijdens projectweken en tijdens het werken met thema’s.


Deskundigheidsbevordering
Om het muziekonderwijs naar een hoger plan te tillen, moeten leerkrachten met veel vertrouwen zelf muziekles kunnen geven. Daarom krijgen zij trainingen, verzorgd door Kunstgebouw, om hun muzikale vaardigheden te vergroten, om muziek te leren inzetten bij de dagelijkse routines in de groep, om muziek te laten aansluiten bij de andere vakken en om de sociaal-emotionele, motorische en cognitieve ontwikkeling van de leerlingen te stimuleren. Tijdens teambijeenkomsten wordt de gezamenlijke visie op muziekonderwijs bepaald.


Verbinding binnen- en buitenschools aanbod
De Groen van Prinsterer werkt samen met de Koninklijke Muziekvereniging Sempre Crescendo, die naast de school is gevestigd. De muziekvereniging geeft al jaren kennismakingslessen. Om binnen- en buitenschools aanbod nog beter met elkaar te verbinden, wordt de vereniging de komende jaren ook meer betrokken bij andere muzieklessen. Leden van Sempre Crescendo nemen instrumenten mee naar school, geven uitleg over het bespelen ervan en spelen zelf muziek.

Directrice Ankie van Wageningen: ‘Veelzijdigheid staat bij ons hoog in het vaandel, maar onze muzieklessen kunnen nog een stuk veelzijdiger. Daarom is deze muziekimpuls zo’n mooie kans. Het is prachtig om te zien dat gezamenlijk met muziek bezig zijn niet alleen de leerlingen verbindt, maar ook de leerkrachten. Iedereen heeft er veel plezier in.’

Meest gelezen