CBS De Rank

Vroege Starter Friesland

De Rank is een moderne, open, christelijke basisschool in het terpdorp Metslawier in Friesland. Het is de enige basisschool in het dorp, dat weinig voorzieningen en culturele activiteiten kent. Het geloof in God en de Bijbel is de basis van het onderwijs.


• Aantal leerlingen: 96
• Aantal docenten: 8
• CMK-partner: Keunstwurk (Friesland)
• Overige partnerinstellingen: Muziekschool Opus 3, lokale verenigingen, zzp'ers
• www.rank-pcbodongeradeel.nl


Ambitie

Tijdens deelname aan Kunst Educatie met Kwaliteit (KEK) van Keunstwurk zag basisschool De Rank hoe kinderen kunnen opbloeien door muziek. Enthousiast geworden wil zij de komende drie jaar heel graag extra aandacht geven aan muziekonderwijs met het nieuwe project Groeien door Muziek. Dit project zorgt ervoor dat leerlingen en leerkrachten op muzikaal gebied een flinke groei doormaken, muzikaal talent gesignaleerd en gestimuleerd wordt en dat na schooltijd aanvullende muziekactiviteiten worden aangeboden. De aandacht voor muziek op De Rank zal ervoor zorgen dat de muzikale activiteiten in en rondom het dorp toenemen. In 2018 ademt de school, en hopelijk ook het dorp Metslawier, muziek.


Activiteiten

Structurele muzieklessen
Op dit moment besteedt De Rank gemiddeld een uur per week aan muziek. Met het impulsproject Groeien door Muziek werkt de school in drie jaar toe naar een dagelijkse muzikale activiteit in elke groep, bijvoorbeeld zingen of instrumenten bespelen. Met die activiteiten wil zij leerlingen een brede muzikale basis meegeven. De leerkrachten werken nu nog met de methode Vier muziek met!, maar er wordt gezocht naar een nieuwe methode. Groeien door Muziek staat onder leiding van de ICC’er van De Rank, die hierbij wordt ondersteund door een adviseur van Keunstwurk. Zij stellen elk schooljaar de ambities en doelstellingen vast.


Deskundigheidsbevordering
De leerkrachten van De Rank krijgen tijdens inspirerende workshops praktisch materiaal aangereikt dat ze direct kunnen toepassen in de les. In de workshops staan verschillende basisvaardigheden centraal, zoals zangonderwijs, instrumentaal onderwijs en reflectie. De workshops worden gegeven door muziekexperts van Keunstwurk, Muziekschool Opus 3 en zzp’ers. Daarnaast kunnen leerkrachten individuele trajecten volgen om zich te specialiseren in specifieke onderdelen van muziekonderwijs, die aansluiten bij hun ambitie en niveau. Bijvoorbeeld het opzetten van een koor of liedbegeleiding met een gitaar. Tijdens de lessen krijgen leerkrachten ondersteuning van vakdocenten van de muziekschool en coaches van Keunstwurk: coaching on the job. Ook geven deze experts inspiratielessen om leerkrachten goede praktijkvoorbeelden te geven en leerlingen te enthousiasmeren.


Verbinding binnen- en buitenschools aanbod
De school is van plan om een speciale ruimte voor alle muziekactiviteiten in te richten en het assortiment instrumenten uit te breiden. Deze instrumenten worden gebruikt voor de muzieklessen onder schooltijd, maar ook voor projecten en muzieklessen van de muziekschool na schooltijd. Ook wil De Rank een schoolorkest, schoolband en/of schoolkoor oprichten, waarin kinderen hun muzikale talent verder kunnen ontwikkelen. De school onderzoekt op dit moment met welke andere lokale en regionale instellingen ze kan samenwerken om de verbinding tussen binnen- en buitenschools aanbod nog meer te versterken.

Directeur Onno Bouma: ‘Door de brassband waarin ik trombone speel, weet ik uit eigen ervaring hoeveel plezier en energie muziek oplevert. Dat gun ik mijn leerlingen ook. In Metslawier is weinig cultureel aanbod, dus het is nog belangrijker dat ze het op school meekrijgen. Muziek heeft natuurlijk ook invloed op andere gebieden, zoals taal, lezen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. En het past goed bij onze focus op talentontwikkeling.’

 

Meest gelezen