Basisschool Berg en Beek

Vroege Starter Noord-Brabant

Berg en Beek is een katholieke basisschool in Sint Anthonis in Noord-Brabant. Naast de van oorsprong Nederlandse leerlingen zijn twee schakelklassen van het AZC Overloon aan de school verbonden, die aan alle reguliere activiteiten meedoen.


• Aantal leerlingen: 300
• Aantal docenten: 20
• CMK-partner: Kunstbalie (Noord-Brabant)
• Overige partnerinstellingen: De Cultuur Loper, Muziekvereniging St. Cecilia, Stichting Doejemee, zzp’ers (muziekdeskundigen), combinatiefunctionarissen, schouwburgen in de regio
• www.bergenbeekschool.nl


Ambitie

Muziekonderwijs verdiepen en een vaste plek geven in het onderwijsprogramma. Daar zet basisschool Berg en Beek zich de komende drie jaar enthousiast voor in. De school wil een doorlopende leerlijn implementeren, muziek integreren in andere vakken, meer samenwerken met de muziekvereniging en de binnen- en buitenschoolse activiteiten beter met elkaar verbinden.

Activiteiten

Structurele muzieklessen
Berg en Beek verdeelt het schooljaar in vier periodes van acht weken. In deze acht weken worden vier muzieklessen verzorgd door een groepsleerkracht en vier lessen door een vakdocent van Stichting Doejemee. In het eerste jaar begeleidt de vakdocent alle lessen. In de jaren daarna wordt het initiatief en de verantwoordelijkheid steeds meer bij de groepsleerkracht gelegd.


Deskundigheidsbevordering
Het hele jaar door zullen studiedagen worden gehouden om de muziekpedagogische kennis en muzikale vaardigheden van de groeps- en vakleerkrachten te vergroten. Buiten de studiedagen biedt de school ook andere manieren van scholing: individuele begeleiding, dubbelleren, teambrede vaardigheidstrainingen en actief musiceren. Tijdens de eerste studiedag van het schooljaar 2015/2016 wordt gezamenlijk bepaald wat de school haar leerlingen in acht jaar wil meegeven op het gebied van muziekonderwijs.


Verbinding binnen- en buitenschools aanbod
De plaatselijke muziekvereniging zal regelmatig meewerken aan de muzieklessen in alle groepen. Na schooltijd kunnen leerlingen verschillende proeflessen van muziekdocenten volgen. Verder bezoeken zij tijdens hun schooltijd minimaal één keer een muzikaal optreden in een schouwburg of concertzaal. De komende tijd ontwikkelt de school nog meer activiteiten die aansluiten bij het naschoolse lesprogramma.

Leerkracht Alice van Bergen: ‘De Impuls muziekonderwijs was een kans die we móésten grijpen. Niet alleen om alle kinderen in aanraking te laten komen met muziek – muziek was lang een ondergeschoven kindje – maar ook om ervoor te zorgen dat er straks enthousiaste en zelfverzekerde leerkrachten voor de klas staan die steengoede muzieklessen geven.’

Meest gelezen